AO "Iscălenii” a finalizat “Proiectul de dezvoltare organizaţională a ONG”Articol adaugat de: Margaita Rotari

Pe parcursul  a două luni AO “Işcălenii” a desfasurat mai multe activitati cu scopul de dezvoltare instituţională a ONG. Realizarea proiectului s-a început cu procurarea si instalarea programelor licentiate. Acest fapt a permis utilizarea eficientă a tehnicii pentru activităţi. În cadrul mai multor ateliere sub îndrumarea lui Gheorghe Caraseni a fost elaborată Strategia Asociaţiei, trasată viziunea de perspectivă, ajustat Statutul Asociaţiei şi structura ei.

Un interes deosebit au manifestat membrii AO în cadrul seminarului carea durat 2 zile “ Gestionarea proiectelor si Fundraising” unde membrii echipei au obţinut abilităţi de scriere a cererii de finanţare, de formulare corectă a scopului şi a obiectivelor proiectului, identificare a posibililor activităţi de realizare a proiectului, corelaţia dintre  obiective – activitate – bugetul proiectului, care sînt instrumentele  de evaluare a proiectului.

Proiectul  de Dezvoltare organizaţională a ONG  se implementează încă de  alte 10 organizatii din ţară, care au beneficiat de granturi din partea Fundatiei Soros-Moldova in cadrul unui concurs deschis la care au participat 73 de ONG-uri. Proiectul este gestionat de Programul Societate Civila al Fundatiei Soros-Moldova si finantat de Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internationala (Sida).

Asociatia Obsteasca “Işcălenii” este o organizatie comunitara deschisă spre comunicare, schimb de experienţă. Sediul nostru este comuna Işcălău, raionul Făleşti. Deşi are o vîrstă fragedă, este membră a Reţelei Naţionale a ONG “COMUNITAS-NORD” şi a unei Reţele Tranfrontaliere de Asistenţă Socială.


Un produs al acestui proiect este pagina electronică http://iscalenii.1r.ro/.

 

telegram