Iniţiativele de Politici Publice în Domeniul Mass-Media

În premieră pentru Republica Moldova, mai multe iniţiative de politici publice în domeniul mass-media vor fi consultate cu cetăţenii în cadrul proiectului “Consolidarea cadrului legislativ al sectorului media prin activitatea Grupului de Lucru Public-Privat”, realizat de Asociaţia Presei Independente (API) cu suportul financiar al Ambasadei SUA la Chişinău. Astfel, în următoarele trei luni se vor desfăşura consultări publice pe marginea a două proiecte de legi – privind deetatizarea presei scrise şi privind acordarea ajutoarelor de stat pentru publicaţiile periodice. De asemenea, vor fi colectate opiniile cetăţenilor despre unele iniţiative pentru asigurarea independenţei editoriale şi a profesionalismului audiovizualului public din R. Moldova. Consultările cu cetăţenii vor avea loc prin intermediul unor dezbateri publice în mai multe oraşe din republică, a şedinţelor în focus-grupuri cu participarea experţilor şi a altor specialişti interesaţi. Pe pagina web a API www.api.md a fost creat compartimentul special e-consultare – http://api.md/e-consultation/curent/index.html, unde pot fi găsite mai multe informaţii la tema consultărilor publice, proiectele de legi şi alte iniţiative propuse pentru consultare, precum şi chestionarele pe care sunt rugaţi să le completeze toţi doritorii de a-şi expune opinia în aceste probleme.

La fel, orice persoană interesată să participe la consultările publice a propunerilor de politici în domeniul mass-media poate suna la “linia verde” 0-800-55550 (apel gratuit). API a tipărit şi va distribui pliante cu informaţii despre consultările publice, în ziare şi la posturile TV şi radio vor fi tipărite/difuzate spoturi de motivare a cetăţenilor să participe la consultări, constribuind astfel la dezvoltarea unei prese independente şi profesioniste în R. Moldova.

Consultările publice au fost iniţiate pentru a îmbunătăţi calitatea proiectelor de legi, rezultatele acestora urmând să fie prezentate, împreună cu proiectele eventual modificate, Parlamentului şi Guvernului R. Moldova. De asemenea, rezultatele consultărilor vor fi propuse spre examinare Grupului de Lucru Public-Privat pentru Fortificarea Presei, activitatea căruia ar putea fi realuată după ce noile autorităţi îşi vor delega reprezentanţii în această structură neoficială de dialog social.

Grupul de Lucru Public-Privat pentru Fortificarea Presei a fost constituit în iunie 2008 în cadrul Planului Preliminar de Ţară al R. Moldova, ca o platformă de discuţii despre reformele necesare în domeniul mass-media şi a activat până în aprilie 2009. Din componenţa grupului au făcut parte reprezentanţi ai guvernului şi parlamentului, ai unor ministere şi agenţii guvernamentale, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale de jurnalişti. API a expediat solicitări instituţiilor publice şi neguvernamentale pentru a delega reprezentanţi în noua componenţă a acestui grup de lucru.

http://initiativedemocratice.wordpress.com