Dezbinarea rural-urbană: reflecții asupra inegalităților în MoldovaArticol adaugat de: Institutul pentru Inițiaitive Rurale (IRI)

Institutul pentru Inițiative Rurale (IRI) vă prezintă cel mai recent policy-brief: Dezbinarea rural-urbană: reflecții asupra inegalităților în Moldova.

Analizând sursele și manifestările inegalităților într-o societate și definind politici pentru redresarea acestora, este importantă diferențierea dintre inegalitatea bunăstării (sau inegalitatea succesului în viață) și inegalitatea oportunităților. Inegalitatea oportunităților este unul din factorii majori care determină inegalitatea bunăstării, de aceea scopul major al politicii trebuie să fie anume asigurarea șanselor egale.

În Moldova, mediul de reședință, chiar dacă de multe ori estompat de alte criterii de referință, este un din cei mai puternici factori predictivi, atât ai inegalității bunăstării, cât și ai inegalității oportunităților.

În mediul rural, practic toți indicatorii de bunăstare – venituri, consum, condiții de viață, educație, sănătate – cedează în fața indicatorilor corespondenți ai mediului urban. În mare măsură, aceste diferențe sunt determinate de factori economici, geografici și istorici obiectivi, dar partea lor de vină o au și politicile neinspirate sau de-a dreptul indiferente față de năzuințele și greutățile sătenilor. Convergența standardelor de viață rurale către cele urbane este o misiune greu de îndeplinit, dar care cu atât mai mult trebuie să fie urmărită în mod consecvent, atât pentru o justiție socială mai înaltă, cât și pentru un proces mai durabil de dezvoltare al țării în ansamblu.

Pentru a accesa tot documentul de politici, vă invităm să accesați acest link: Dezbinarea rural-urbană: reflecții asupra inegalităților în Moldova

email: office@iri.md

www.iri.md PREVIEW.iri.carnet.fata 1 thumb other720 0

 

telegram