Copiii şi Adulţii - parteneri în organizarea activităţilor comunitare de timp liber

Peste 600 de copii, continuă sa beneficieze şi în acest an şcolar de activităţi de timp liber în cadrul a 24 de cluburi/cercuri dezvoltate în 9 comunități, în proiectul “Suport pentru dezvoltarea activităţilor comunitare de timp liber”.

Având scopul organizării timpului liber al copiilor instituţionalizaţi şi a semenilor lor care cresc şi sunt educaţi în familie, în cadrul cercurilor/cluburilor comunitare copiii comunică, leagă prietenii, învaţă reciproc şi exersează comportamente care le-ar facilita integrarea socială. Pentru buna funcţionare a acestor cercuri/cluburi, copiii din instituţiile rezidenţiale şi semenii lor din comunitate, împreună cu adulţii, sunt implicaţi in planificarea, organizarea si evaluarea activităților desfăşurate la nivel de comunitate.

Copiii şi adulţii implicaţi în dezvoltarea activităților de timp liber la nivel local, beneficiază de un program continuu de pregătire pentru asigurarea durabilităţii şi adaptării activităţilor la interesele şi necesităţile copiilor şi tinerilor. În acest sens, Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC) în parteneriat şi cu suportul CARITAS Cehia, a lansat în cadrul proiectului Programul de Granturi Mici pentru a susţine iniţiativele grupurilor de copii şi tineri din comunităţile implicate: Cărpineni (Hînceşti), Căzăneşti (Teleneşti), Bender, Varniţa (Anenii-Noi), Cahul, Napadova (Floreşti), Văscăuţi (Floreşti), Popenki (Rîbniţa), Ceadîr Lunga (UTA Gagauzia).

Obiectivele Programului de Granturi Mici:

  • Organizarea activităţilor de timp liber pentru toţi copiii din comunitate, indiferent de sex, confesiune, limbă vorbită, stare socială şi materială, locul unde învaţă, capacităţi etc.
  • Dezvoltarea abilităţilor de implicare a copiilor în realizarea propriilor drepturi şi în depăşirea barierelor de comunicare şi relaţionare dintre semeni.
  • Promovarea parteneriatelor dintre actorii comunitari în promovarea drepturilor copiilor la nivel local, în special a dreptului la timp liber, participare şi nondiscriminare.

Beneficiarii Programului de Granturi Mici: copiii şi adolescenţii cuprinşi în segmentul de vârstă 10 - 18 ani;

Durata de implementare a proiectelor: 1 octombrie 2009 – 31 mai 2010

Propunerile de proiecte au fost analizate după următoarele criterii:

  • promovarea participării reale a copiilor la diverse activităţi de timp liber, bazate pe oferirea de şanse egale tuturor copiilor din comunitate;
  • facilitarea accesului la informaţii, exprimarea liberă prin cele mai diverse mijloace a aptitudinilor şi opiniilor;
  • combaterea excluderii şi integrarea socială a adolescenţilor şi tinerilor dezavantajaţi;
  • dezvoltarea deprinderilor de viaţă, inclusiv a modului sănătos de viaţă şi a comportamentelor responsabile.
  • implicarea mai mulţi parteneri comunitari în realizare (administraţie locală, agenţi economici, familie, şcoală, instituţii rezidenţiale);
  • promovarea implicării tinerilor în procesul de elaborare, implementare, monitorizare şi evaluare a proiectului


Bugetul proiectului solicitat din partea CIDDC va constitui 90% din bugetul total al proiectului, 10% este contribuţia altor finanţatori şi sponsori (organizaţii finanţatoare, agenţi economici, contribuţii ale administraţiei locale, ale şcolii, ale ONG-urilor locale, ale membrilor comunităţii, etc.). Cofinanţarea proiectului a fost o condiţie obligatorie.

Iniţiativele finanţate de către CIDDC (vezi fisier PDF)

versiune limba română

versiune limba engleza

sursa : Childrights.md