Consultări publice: Regulamentul privind subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale

Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul Regulamentului privind subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale, rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19). Documentul a fost elaborat în vederea executării prevederilor pct. 6 din DISPOZIȚIA nr. 16 din 10 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova. Termenul limită de prezentare a propunerilor și obiecțiilor este data de 15 aprilie 2020.

  1. Regulament stabilește modul de acordare a subvenție în mărimea sumei achitate a impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurări obligatorii de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator şi salariat aferent indemnizației/salariului acordat angajaților aflați în șomaj tehnic (conform art.80 din Codul muncii) şi/sau staționare (conform art.801 din Codul muncii), urmare a situației epidemiologice (COVID-19).
  2. Pentru subiecții subvenției care au fost obligați să-și sisteze total sau parțial activitatea conform deciziilor Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică și/sau dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, adoptate începând cu 17 martie 2020 în mărime de 100% a obligațiilor aferente plăților salariale stabilite la pct. 1.
  3. Pentru subiecții subvenției care și-au sistat total sau parțial activitatea, alții decât cei specificați la pct.2, se acordă o subvenție în mărime de 60% a obligațiilor aferente plăților salariale stabilite la pct. 1.
  4. Subvenția se acordă pentru indemnizațiile/salariile aferente șomajului tehnic şi/sau staționării în perioada stării de urgență.
  5. Dreptul la subvenționare se realizează în raport cu salariații aflați în șomaj tehnic și/sau staționare angajați până la data de 1 martie 2020.
  6. Suma subvenției se calculează pentru un salariat per zi de șomaj tehnic sau staționare.
  7. Suma subvenției prevăzută la pct.2, calculată pentru un salariat per zi de șomaj tehnic sau staționare, nu va depăși suma calculată a obligațiilor aferente plăților salariale pentru luna februarie 2020 per zi lucrătoare pentru salariatul respectiv.
  8. Suma subvenției prevăzută la pct. 3, calculată pentru un salariat per zi de șomaj tehnic sau staționare, nu va depăși mărimea de 60% din suma calculată a obligațiilor aferente plăților salariale aferent salariului pentru luna februarie 2020 per zi lucrătoare pentru salariatul respectiv.

Conform estimărilor, această măsură de susținere a mediului de afaceri va costa bugetul de stat circa 300 milioane de lei, iar entitățile vor obține subvenții în proporție de peste 40% din suma salariilor achitate, termenul maxim de restituire constituind cinci zile din data depunerii cererii. Amintim că, aceste subvenții vor fi pentru întreprinderi venituri neimpozabile.

 

https://justicemoldova.md/