Proiectul "Eu votez pentru ca..." - rezultatele implementarii

Proiectul „Eu votez pentru ca..."IMG_0011_copy a prezentat, in cadrul unui atelier de evaluare, rezultatele finale ale implementarii. La acest eveniment au fost invitati sa participe reprezentanţi ai societăţii civile, mass mediei, comunităţii donatorilor din Moldova, experţi străini.
Echipa de implementare si-a propus, pe parcursul implementarii proiectului, sa contribuie la sporirea gradului de participare a cetatenilor la alegerile parlamentare si sa disemineze bunele practici in acest domeniu.
Rezultatele proiectului sunt:
- 19 exercitii de simulare a alegerilor organizate in 7 centre raionale si 12 comunitati rurale din Republica Moldova, la care au participat 3179 de persoane,
- 14 seminare de diseminare a bunelor practici organizate,
- un ghid metodologic elaborat,
- produse 2 filme documentare,
- 4 emisiuni radio realizate,
- etc.
Proiectul „Eu votez pentru ca..." a fost implementat de catre Reprezentanta Asociatiei Obstesti Hilfswerk Austria in Republica Moldova, in parteneriat cu Centrul de Training "CMB" si Alianta Centrelor Comunitare de Acces la Informatie si Instruire din Republica Moldova. Proiectul a fost finantat de Delegatia Comisiei Europene in Republica Moldova, prin European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) si co-finantat de Austrian Development Cooperation.