Bancile din Republica Moldova plaseaza persoanele de etnie roma in lista neagra!

Centrul Naţional al Romilor este îngrijorat de faptul cum persoanele jurdice din Moldova administrează datele cu caracter personal. În acest sens unele bănci din Moldova colectează date despre viaţa privată a cetăţenilor şi le plasează public încălcînd grav dreptul cetăţenilor la viaţa privată.

Dreptul la un tratament egal în faţa legii este unul universal şi garantat fiecărui cetăţean însă cu părere de rău nu întotdeauna acest fapt este respectat în Republica Moldova.  În unele cercetări ale Centrului a fost identificat faptul că datele cu caracter personal cum ar fi etnia sunt colectate şi adesea nu sunt folosite în mod corect sau chiar într-o formă discriminatorie. Spre exemplu serveşte faptul ca unele bănci refuză să acorde sprijin financiar Romilor.

Minoritatea Roma fiind etichetată ca o minoritate etnică se confruntă adesea cu problema discriminării aproape în toate sferele vieţii sociale. Cu toate ca statistici în acest sens sunt necesare pentru stat în dezvoltarea unor programe de dezvoltare si integrare a Romilor, modul de folosire şi analiza critică provoacă mari temeri cu privire la instrumentarea acestor politici pentru a provoca practici discriminatorii.

În acest sens unele bănci din Republica Moldova colectează date personale inclusiv privind originea etnică de la persoane care solicită sprijin financiar, care ulterior sunt plasate public în aşa zisă “lista neagră„ şi difuzate în acelaşi timp altor instituţii financiare, încălcînd astfel art.6 din Convenţie.

Unul din aceste cazuri serveşte şi faptul ca Banca Comerciala Agroindbank S.A. a facut publică o listă neagră a persoanelor, printre ei fiind şi numele dlui. Artur Cerari etichetat ca “baronul romilor din Republica Moldova” făcînd o recomandare precum că In circumstantele create in relatiile cu clientii din lista de mai jos, BC«Moldova Agroindbank»S.A. v-ar recomanda sa procedati cu precautie maxima in orice tranzactie comerciala sau sa va abtineti de la orice relatii de afaceri cu ei”( http://forum.md/Discuss.aspx?id=696735&page=6 ).  Această informaţie fiind postată pe pagina web a BC«Moldova Agroindbank»S.A. pe o perioadă mai mare de 2 ani de zile, perioadă în care Republica Moldova a aderat la Conventia pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, a adoptat Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal din 2007 precum şi a creat o autoritate naţională pentru controlul corespunderii prelucrării datelor cu caracter personal.

În acest sens Centrul Naţional al Romilor a sesizat Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal în a atenţiona în ce măsură/volum datele cu caracter personal pot fi colectate şi apoi difuzate public, în cazul menţionat mai sus, atentînd la viata privată a altor  150 000 de cetăţeni care se declară ca fiind Romi şi ar dori să beneficieze de suport financiar din partea băncilor.

Pentru mai multe informaţii puteţi contacta preşedintele Centrului Naţional al Romilor Dl. Nicolae Radita, la tel. 227099 sau 069553363 sau prin e-mail : raditsa_nicolae@mail.md