Centrul de Investigaţii Jurnalistice a obţinut câştig de cauză întrun proces cu Guvernul legat de accesul la informaţie

Centrul de Investigatii Jurnalistice  a obţinut  câştig de cauză întrun proces cu Guvernul Republicii Moldova,  legat de îngrădirea accesului jurnaliştilor  la informaţia de interes public.

În noiembrie 2008, ziariştii de la Centrul de Investigaţii Jurnalistice (CIN), care efectuau o investigaţie despre sursele financiare utilizate la reconstrucţia Mănăstirii Curchi, au solicitat Guvernului, condus de Zinaida Grecianâi, informaţii privind sumele cheltuite pentru reconstrucţia mănăstirii, sumele disbursate de la bugetul de stat, precum şi lista persoanelor, agenţilor economici care au făcut donaţii pentru restaurarea mănăstirii, lista conturilor pe care s-au făcut donaţiile, copii ale rapoartelor privind utilizarea surselor financiare pentru lucrările de restaurare prezentate de către conducerea Mănăstirii Curchi Consiliului de observatori al Guvernului şi lista agenţilor economici care au participat la lucrările de restaurare. Reconstrucţia Mănăstirii Curchi era patronată de preşedintele de atunci al R.Moldova, Vladimir Voronin şi, potrivit informaţiilor de care dispuneam, mai mulţi agenţi economici erau impuşi să facă donaţii pentru mănăstire. Guvernul a refuzat să ofere informaţia solicitată, sugerându-ne să ne adresăm Mănăstirii Curchi. Mănăstirea, la rândul său, nici nu a răspuns la demers.

În luna decembrie 2009, Centrul de Investigaţii Jurnalistice a acţionat în judecată Guvernul R.Moldova pe motiv că îngrădeşte vădit accesul jurnaliştilor la informatia de interes public, încălcând astfel drepturile cetăţenilor la o informatie corecta si veridică.  Curtea de Apel Chisinau însă a respins, în ianuarie 2009, cererea CIN, considerand-o neîntemeiată. Hotărârea Curţii de Apel a fost redactată în câteva luni şi abia la începutul lunii mai, CIN a putut să facă recurs la CSJ, care, deşi a înregistrat cererea de recurs la 11 mai 2009, a pus-o pe rol abia în luna septembrie 2009.

La 30 septembrie, 2009,  Curtea Supremă de Justiţie a  admis recursul CIN, costatând că  Guvernul a  limitat dreptul recurentului la accesul la informaţie, încălcînd nu numai drepturile acestuia, dar şi drepturile cetăţenilor la informare activă, veridică asupra chestiunilor de interes public, şi a obligat Guvernul să ofere informaţia solicitată de CIN în volum deplin. Decizia CSJ este irevocabilă de la pronunţare.

Asistenţa juridică în procesul respectiv a fost acordată Centrului de Investigaţii Jurnalistice de către juristul Victor Tanas de la Centrul «Acces info».

În anul 2004, Guvernul R.Moldova, condus de Vasile Tarlev, a mai fost condamnat în două  procese legate de accesul la informaţie iniţiate de Centrul de Investigaţii Jurnalistice, însă nu a îndeplinit niciuna din hotărârile instanţei de judecată. În ultimii cinci ani, CIN a obţinut câştig de cauză în 17 procese împotriva instituţiilor statului pentru îngrădirea accesului la informaţiile de interes public.

Cornelia Cozonac

Centrul de Investigaţii Jurnalistice

 

1 octombrie 2009

 

Pentru detalii:

Tel. 220844, 069070225

Jurist Victor Tanas: 069292065