Membrii mecanismului de prevenire a torturii - instruiţi cum să monitorizeze locurile de detentie

Membrii Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii (MNPT), Consiliului Consultativ şi societăţii civile au fost instruiţi cum să monitorizeze locurile de detenţie în vederea prevenirii torturii şi altor tratamente inumane, crude şi degradante în cadrul trainingului „Efectuarea vizitelor de monitorizare şi prevenire a torturii în locurile de detenţie”, organizat de proiectul „Prevenirea torturii”, în perioada 14-15 septembrie 2009.

Scopul trainingului a fost eficientizarea funcţionării Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii prin instruirea membrilor şi/sau potenţialilor membrii ai Consiliului Consultativ în vederea desfăşurării corespunzătoare a vizitelor de monitorizare şi prevenire a torturii în locurile de detenţie, colectarea datelor şi raportarea acestora.

Profesorul, doctorul Manfred Nowak, preşedintele Institutului Ludwig Boltzmann pentru Drepturile Omului din Viena, şi doctorul Julia Kozma au instruit participanţii cum să pregătească vizitele de monitorizare în instituţiile unde sunt deţinute persoane, tehnici de intervievare a deţinuţilor, cum să evalueze condiţiile de deţinere şi cum să intervieveze victimele torturii. De asemenea, participanţii au studiat tehnicile de monitorizare a condiţiilor de trai în instituţiile de detenţie pentru grupurile vulnerabile – femei, copii, persoane cu disabilităţi, persoane ce se află în spitalele psihiatrice, bolnavii de boli infecţioase din instituţiile de detenţie etc.

În timpul trainingului participanţii au efectuat o vizită de monitorizare şi prevenire a torturii în Penitenciarul nr. 13 din Chişinău, unde au discutat cu conducerea penitenciarului, au intervievat deţinuţii şi au examinat condiţiile de detenţie a închisorii. În urma vizitei, au fost întocmite rapoarte despre rezultatele monitorizării. Mai târziu avocatul parlamentar responsabil de activitatea Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii va face un aviz cu recomandări referitoare la cele constatate în instituţia de detenţie.

Mecanismul Naţional de Prevenire a Torturii este organul de prevenire a torturii în locurile unde pot fi deţinute persoane, prevenirea fiind asigurată prin vizite în orice zi şi oră şi fără preîntâmpinarea responsabililor instituţiilor.

Evenimentul este primul dintr-un şir de activităţi în domeniul prevenirii torturii şi altor încălcări ale drepturilor omului în Republica Moldova organizate în cadrul proiectului “Prevenirea torturii”. Acest proiect este finanţat de Comisia Europeană şi co-finanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova. Proiectul „Prevenirea torturii” are ca scop prevenirea prevalenţei/incidenţei cazurilor de tortură, tratamentelor sau pedepselor crude, inumane sau degradante prin consolidarea MNPT, în conformitate cu cerinţele Convenţiei ONU împotriva Torturii şi Protocolului Opţional la Convenţia împotriva Torturii şi de a promova sistemul naţional de protecţie a drepturilor omului. Proiectul va contribui şi la crearea şi consolidarea parteneriatului între NPM, ONG-uri din domeniu şi autorităţile publice pentru asigurarea monitorizării eficiente a cazurilor de tortură.

Pentru contact: Daniela Cotici, Manager de proiect UNDP Moldova, tel. 245079, e-mail: daniela.cotici@undp.org sau Irina Lazur, Coordonator Comunicare şi Informare, tel. 232523, e-mail: irina.lazur@un.md

Proiectul „Prevenirea torturii” are scopul de a preveni tortura şi alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante prin consolidarea Mecanismului Naţional pentru Prevenirea Torturii (NPM) din Moldova. Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.