Reforma sistemului de îngrijire/protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi la primele succese

Proiectul „Comunitate incluzivă - Moldova”, implementat de Keystone Human Services International Moldova Association în parteneriat cu Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, a înregistrat primele succese în procesul de reformare a sistemului de îngrijire şi protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi şi de reintegrare a lor în societate.

Proiectul „Comunitate incluzivă - Moldova” are două direcţii principale de activitate: dezvoltarea cadrului legislativ normativ pentru reglementarea serviciilor comunitare destinate persoanelor cu dizabilităţi şi dezvoltarea serviciilor comunitare axate pe necesităţile persoanelor cu dizabilităţi şi familiilor/ îngrijitorilor acestora.

După un an de eforturi susţinute în vederea dezvoltării serviciilor comunitare, echipa proiectului a reuşit să elaboreze un şir de proiecte de acte legislative normative pentru reglementarea acestor servicii şi să reintegreze în familie sau să prevină instituţionalizarea a 22 de copii cu dizabilităţi mintale. 15 dintre copiii reintegraţi în familie sînt de la Casa internat pentru copiii cu dizabilităţi mintale severe (băieţi) din Orhei, iar în cazul altor 7 a fost prevenit abandonul şi plasarea lor în instituţie, părinţii fiind convinşi şi susţinuţi să-şi educe copiii în familie.

„În cadrul acestui proces complex de reintegrare au fost create 17 grupuri de suport (130 de persoane) pentru cei 22 de copii şi familiile lor, fiecare familie a fost evaluată, pentru 17 copii au fost elaborate planuri centrate pe persoană, iar în 10 comunităţi au fost elaborate planuri de prevenire a instituţionalizării, a declarat Ludmila Malcoci, director de proiect. Totodată, au fost semnate memorandumuri de colaborare ale proiectului cu 4 raioane, iar în 13 comunităţi a fost elaborată harta serviciilor comunitare, primul serviciu Casă comunitară fiind deja în proces de evaluare”, a mai spus ea.

Graţie asistenţei tehnice acordate în cadrul proiectului pentru dezvoltarea cadrului legislativ, în comun cu Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului au fost elaborate: proiectul final al Strategiei privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova şi bugetul pentru planul de acțiuni, proiectele Regulamentului şi Standardelor de calitate pentru plasamentul familial al persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi Conceptul serviciului Casă comunitară.

Totodată, sînt în curs de elaborare alte două acte legislative importante - Proiectul Legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi şi proiectele Regulamentului şi Standardelor de calitate pentru locuinţa protejată.

Proiectul „Comunitate incluzivă – Moldova” este implementat cu susţinerea Institutului pentru o Societate Deschisă / Iniţiative în Sănătatea Mintală în parteneriat cu Fundaţia Soros Moldova şi Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului din Republica Moldova, cu participarea Hope and Homes for Children. Obiectivul principal al proiectului este de a contribui la reformarea sistemului de îngrijire şi protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi în vederea incluziunii sociale a acestora. Perioada de implementare a proiectului „Comunitate incluzivă – Moldova” este 2008-2013.