Dezvoltarea filantropiei - în vizorul societății civile 

roll up 80x200cm 28martie FINAL

Dezvoltarea filantropiei in Republica Moldova a constituit subiectul unei mese rotunde, desfășurate pe 11 aprilie, curent, la inițiativa Centrului CONTACT în parteneriat cu Centrul European pentru Dreptul Comercial (ECNL) cu susținerea Centrului Internațional pentru Dreptul Fără Profit (ICNL).

Prezent la eveniment, Luben Panov, consultant al Centrului ECNL, a adus în discuție aspecte importante, inclusiv legate de impozitarea donațiilor, declarând în prezentarea sa că anumite stimulente fiscale ar fi un mesaj prin care Guvernul ar recunoaște importanța activității societății civile în domeniul filantropiei. Dumnealui a prezentat și o analiză comparativă a prevederilor legale din diferite țări vis-a-vis de relația stat-ONG-uri din domeniul filantropiei.

La masa rotundă a fost prezentat și un studiu realizat de Oxana Miron, expert în domeniu, membră a grupului de lucru, în care a fost analizat cadrul normativ existent ce reglementează activitatea filantropică. Dumneaei a venit cu unele propuneri privind modificarea legislației naționale în scopul dezvoltării în continuare a acestui domeniul de activitate a societății civile.

Cei peste 30 de participanți, reprezentând diverse organizații nonguvernamentale din R. Moldova, au abordat acest subiect din mai multe perspective, fiecare menționând necesitatea perfecționării legislației naționale și facilitarea activității filantropice desfășurate în Republica Moldova.

Prezent la masa rotundă reprezentantul Ministerul Justiției dl Ion Glavan, a menționat importanța problematicii abordate de societatea civilă și s-a pronunțat în favoarea creării unui grup de lucru pentru examinarea cadrului normativ existent și elaborarea unor propuneri de perfecționare a legislației în domeniul sponsorizării și filantropiei.

Acest eveniment este organizat ca parte componentă a unui proiect, gestionat de Centrul Internațional pentru Dreptul Fără Profit (ICNL) și implementat în parteneriat cu Centrul European pentru Dreptul Comercial (ECNL). Proiectul este finanțat de Guvernul Danemarcei.