Membrii CRD Centru s-au întrunit în prima ședință ordinară din acest an

2

Membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Centru au fost invitați astăzi, 14 martie, pentru a participa la prima ședință ordinară din acest an. La întrunire au participat doar 11 din cei 52 de membri. Astfel, ședința s-a desfășurat în lipsă de cvorum, iar întrebările incluse în agenda planificată au fost discutate în componență restrînsă.

Dorin Andros, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), și-a exprimat regretul cu privire la participarea membrilor în ședințele consiliului enumărînd eforturile ministerului în vedea sporirii implicării tuturor actorilor vizați în procesul de dezoltare regională. „Atingerea obiectivului general din Strategia de Dezvoltare Regională 2016-2020 va fi posibilă doar prin conjugarea eforturilor. Neparticiparea la ședințe nu este un mod de a rezolva o problema, noi ne adunăm aici pentru a discuta și a îmbunătăți procesul nostru de activitate. Întrebările care urmau să fie puse astăzi în discuție sunt foarte importante pentru implementarea planului de activitate al agenției pentru anul curent".

Igor Malai, Șef al Direcției Politici de Dezvoltare Regională al MADRM, a adăugat la cele expuse mai sus că „ne dorim o nouă paradigmă a dezvoltării regionale, focalizată nemijlocit pe implicarea activă din partea actorilor regionali".

Directorul ADR Centru, Viorel Jardan, a mulțumit membrilor care au participat la ședință și a prezentat pe scurt cele mai importante rezultate obținute în activitățile de implementare a proiectelor regionale, politicii regionale și cooperării externe, dar și a practicilor acumulate în urma organizării evenimentelor regionale.

De asemenea, în cadrul ședinței a fost prezentat noul proiect „Împuternicirea cetățenilor în Republica Moldova", finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate. Cei prezenți au fost informați despre oportunitățile oferite de proiect pentru regiune și despre rolul Consiliului în implementarea acestuia. Bugetul proiectuluieste de 4,9 milioane de euro și va fi implementat în cele patru regiuni de dezvoltare ale republicii în perioada 2019-2021. Bugetul estimativ planificat pentru organizațiile societății civile din Regiunea de Dezvoltare Centru constituie 1 milion de euro. Sectoarele acoperite de proiect sunt (1) Infrastructura în apă și canalizare; (2) Gestionarea deșeurilor; (3) Eficiența energetică și (4) Mediul și schimbările climatice. În context, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) a anunțat un program de granturi locale. Detalii se găsesc AICI.

Amintim că CRD este o structură funcțională deliberativă la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, fără personalitate juridică, avînd drept scop coordonarea și promovarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională la nivel local. Consiliul este responsabil de dezvoltarea generală în regiune și de aprobarea Strategiei de dezvoltare regională și a Planului de acțiuni. Această structură este alcătuită din cîte patru reprezentanți din fiecare raion al regiunii (Anenii Noi, Călăraşi, Criuleni, Dubăsari, Hînceşti, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Străşeni, Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni).