Pozitia Coalitiei pentru promovarea legii si activitatilor de voluntariat

Pozitia Coalitiei pentru promovarea legii si activitatilor de voluntariat

referitor la declararea de catre Comisia Europeana a anului 2011 - Anul European al Voluntariatului

 

Coalitia pentru promovarea legii si activitatilor de voluntariat, in calitate de structura non-formala de promovare si consolidare a politicilor de stimulare a voluntariatului in R. Moldova, saluta decizia Comisiei Europene de declarare a anului 2011 - Anul European al Voluntariatului. Consideram oportuna implicarea statelor non-membre ale Uniunii Europene in organizarea si desfasurarea Anului European al Voluntariatului, pentru fortificarea unei comunicari eficiente intre UE cu tarile vecine.

 

În baza obiectivelor Uniunii Europene asupra Anului European al Voluntariatului, Coalitia pentru promovarea legii si activitatilor de voluntariat isi propune urmatoarele obiective la nivel national:

 • Adoptarea si implementarea politicilor de stimulare a voluntariatului in R. Moldova - Coalitia isi doreste din partea factorilor de decizie (Parlament / APC / APL) aprobarea legii cu privire la voluntariat si elaborarea in comun a mecanismelor de implementare a politicilor de voluntariat, inclusiv la nivel local.
 • Dezvoltarea parteneriatelor locale si regionale in promovarea voluntariatului - pentru a face schimb de experienta intre organizatiile active la nivel local, national si regional, inclusiv parteneriate in regiunea Marii Negre, precum si din statele-membre ale UE.   
 • Sporirea implicarii cetatenilor in activitati de voluntariat - promovarea cost-beneficiilor activitatilor de voluntariat pentru consolidarea capitalului social si oferirea modelelor de participare la nivel local a cetatenilor in rezolvarea problemelor comunitare.  

                   

Prin indeplinirea acestor obiective, Coalitia pentru promovarea legii si activitatilor de voluntariat isi propune atingerea urmatoarelor rezultate:

 • o retea regionala de comunicare in organizarea si desfasurarea Anului European al Voluntariatului.
 • Contributia voluntariatului, cuantificata in bani, sa ajunga la 0,5% din Produsul Intern Brut al R. Moldova.
 • Ministerul Educatiei si Tineretului al R. Moldova a adaptat programa scolara pentru facilitarea implicarii elevilor in activitati de voluntariat.
 • Sectorul antreprenorial s-a angajat in recunoasterea, incurajarea si promovarea voluntariatului sprijinit de angajator.
 • ONG si grupurile de initiativa coordoneaza Programe de voluntariat implicate activ in rezolvarea problemelor comunitare.

 

În acest sens, Coalitia pentru promovarea legii si activitatilor de voluntariat:

 • solicita suport din partea Comisiei Europene si Consiliului Europei in promovarea locala (R. Moldova) a procesului de organizare si desfasurare a Anului European al Voluntariat, inclusiv a Conferintei Nationale de consolidare a politicilor de stimulare a voluntariatului.
 • invita Guvernul R. Moldova pentru organizarea unui grup de lucru intersectorial pentru elaborarea Planului de actiuni si bugetului necesar desfasurarii Anului European al Voluntariatului.
 • incurajeaza implicarea statelor non-membre ale Uniunii Europene in formarea unei retele regionale de comunicare care sa faciliteze cooperarea cu Comisia Europeana in procesul de organizare si desfasurare a Anului European al Voluntariatului cu tarile vecine ale UE.
 • evidentiaza necesitatea implicarii societatii civile si institutiilor publice din R. Moldova in promovarea si stimularea activitatilor de voluntariat.

 

Pentru detalii suplimentare Va rugam sa contactati:

Asociatia "Tinerii pentru dreptul la viata" (TDV)

Secretariatul Coalitiei pentru promovarea legii si activitatilor de voluntariat

Tel.: +373 22 567 551, fax: +373 22 567 489

GSM: +373 69 80 76 92

E-mail: tdv_secretariat@yahoo.com

Blog: www.tdvmoldova.wordpress.com

 

*Coalitia pentru promovarea legii si activitatilor de voluntariat a fost creata in august 2006 de catre 5 ONG active in domeniul voluntariat. Scopul Coalitiei este promovarea si facilitarea implicarii tinerilor in activitati de voluntariat organizate de persoanele juridice de drept public si de drept privat fara scop lucrativ. Coalitia pentru promovarea legii si activitatilor de voluntariat este promotorul celor mai importante activitati de voluntariat organizate anual in R. Moldova.