A avut loc cea de-a doua reuniune a Comitetului de Coordonare a Rețelei Naționale Rurale din Moldova

DSCF8081Cea de-a doua reuniune a Comitetului de Coordonare a Rețelei Naționale Rurale din Republica Moldova a avut loc vineri, 2 noiembrie. Membrii au revizuit planul de acțiune al rețelei și au luat decizia de a înființa 3 grupuri de lucru tematice cu privire la aspecte specifice legate de dezvoltarea agriculturii și dezvoltării rurale.

Noua Rețea Națională Rurală din Moldova (creată la 29 iunie 2018) și-a început deja activitățile. În cadrul Adunării de Constituire desfășurate în luna iunie anul trecut, 103 membri din întreaga țară au semnat un Memorandum de Înțelegere al Rețelei, prin care și-au exprimat angajamentul de a colabora în vederea îmbunătățirii calității politicilor de dezvoltare agro-rurală și implementării acestora prin implicarea părților interesate în formularea și punerea în aplicare a acestor politici.

În acest sens, Rețeaua Națională Rurală reunește organizațiile și administrațiile implicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale sub o "umbrelă instituțională" care vizează facilitarea și consolidarea participării la dialogul politic în contextul agro-rural național. Rețeaua se axează pe mai multe activități, și anume: creșterea participării societății civile la implementarea și monitorizarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Agricolă și Rurală; asigurarea comunicării între părțile interesate; consolidarea competențelor membrilor rețelei de a influența și monitoriza politicile publice; promovarea unor politici echitabile pentru o agricultură competitivă și inovatoare; promovarea abordării LEADER în dezvoltarea comunităților rurale.

În timp ce la prima reuniune au fost aleși membrii Comitetului de Coordonare, în cadrul celei de-a doua reuniuni, care a avut loc vineri, 2 noiembrie și a fost găzduită de Asociația FARM, a fost discutat Planul de acțiune preliminar al rețelei rurale. În special, dna Aurelia Bondari, președintă a Rețelei Naționale Rurale și dl. Panayiotis Patras, expert în dezvoltarea rurală din cadrul proiectului de asistență tehnică pentru ENPARD, a prezentat membrilor un proiect de plan de acțiune cu activitățile rețelei pentru primii doi ani de activitate.

În cadrul acestui Plan de Acțiune și în urma discuțiilor au fost înființate trei grupuri de lucru tematice (GLT) în domeniile agriculturii și mediului, al dezvoltării rurale și al procesării produselor alimentare. GLT se vor concentra în special pe îmbunătățirea politicilor și vor fi sprijinite de experți internaționali în domeniu, recrutați de proiectul AT pentru proiectul ENPARD. Comitetul de Coordonare a decis lansarea celor trei (3) grupuri de lucru tematice pentru acest an pe următoarele teme specifice:

  1. Agricultură și Mediu, cu tema: "Irigarea și utilizarea durabilă a apelor subterane",
  2. Prelucrarea produselor alimentare, cu tema: "Prelucrarea produselor agroalimentare tradiționale la scară mică";
  3. Dezvoltarea rurală pe tema: "Diversificarea economiei rurale - noi oportunități de angajare în zonele rurale";

Primele sesiuni de lucru ale GLT vor avea loc vineri, 9 noiembrie, la Hotelul Jazz.

Crearea Rețelei Naționale Rurale este o acțiune de colaborare între proiectele: a) "Asistență tehnică pentru implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD) și b) Facilitarea implicării active a societății civile în dialogul de politici agro-rurale", ambele proiecte fiind finanțate de Delegația Uniunii Europene în Moldova. Beneficiarul ambelor proiecte este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM).


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă