La 10 octombrie 2018, cu sprijinul UE, a avut loc un seminar de instruire a cadrelor didactice din mediul rural din Găgăuzia pentru cunoașterea metodelor moderne de predare a drepturilor omului în școală

La 10.10.2018, Institutul pentru Democrație a organizat un seminar în Găgăuzia, cu tema: Metodele moderne de predare a drepturilor omului pentru elevi. Acest seminar a fost organizat la Congazcic pentru persoanele care au un impact semnificativ asupra formării viziunii despre lume și a valorilor tinerilor - profesori.

La seminar, participanții au discutat importanța Convenției privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor.

Seminarul a fost organizat de Institutul pentru Democrație (Comrat), în cadrul proiectului „Creșterea încrederii reciproce dintre cadrele didactice de pe cele două maluri ale Nistrului: Formarea capacităților regionale pentru dezvoltarea continuă a competențelor profesorilor în domeniul metodelor moderne pro-active de educație pentru drepturile omului", finanțat de Uniunea Europeană (Programul măsurilor de consolidare a încrederii).

După cum a menționat șefa Reprezentanței Oficiului Avocatului Poporului de la Comrat, Svetlana Mironova, “Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi. Ele sunt înzestrate cu rațiune și conștiință și trebuie să se comporte unele față de altele în spiritul fraternității” (Declarația universală a drepturilor omului). Fiecare om se poate prevala de toate drepturile și libertățile proclamate în prezenta Declarație universală a drepturilor omului fără niciun fel de deosebire ca, de pildă, deosebirea de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, de origine națională sau socială, avere, naștere sau orice alte împrejurări.

A fost extrem de util pentru profesorii să afle că toți oamenii se bucură în egală măsură de drepturile omului, excluzând orice fel de discriminare. În centrul conceptului de drepturi ale omului există două valori fundamentale: prima este demnitatea umană, iar a doua este egalitatea.

În cadrul seminarului, profesorii au aflat că drepturile omului reflectă nevoile sale de bază, stabilesc standardele de bază, fără de care oamenii nu pot trăi demn.

Noutatea informației prezentate, orientarea ei practică au dus la un mare interes al participanților, profesorii au remarcat faptul că au învățat o mulțime de informații utile care pot fi utilizate cu succes în predarea drepturilor omului.

Profesorii au evaluat pozitiv acest seminar, au mulțumit organizatorului și donatorului proiectului, Uniunii Europene, menționând că ar fi utilă continuarea unor seminare similare, deoarece acestea contribuie la creșterea abilităților profesorilor și a calității predării moderne pro active în domeniul drepturilor omului, la formarea valorilor democratice ale tinerilor și capacitatea lor în a-și proteja drepturile și libertățile fundamentale, în caz că le sunt încălcate.

Acest proiect este implementat cu suportul financiar al Uniunii Europene. Coordonatorul proiectului este Institutul pentru Democrație - o organizație publică înregistrată oficial la Ministerul Justiției al Republicii Moldova în ianuarie 2007.

În anul 2016, pentru realizări excelente în domeniul drepturilor omului, Institutul pentru Democrație a câștigat premiul Asociației Occidentale a Cluburilor UNESCO cu prilejul Zilei Internaționale a Drepturilor Omului. Pentru realizări remarcabile în desfășurarea activităților în domeniul drepturilor omului în anul 2016, revista științifică internațională "Supremația Dreptului" a recunoscut Institutul pentru Democrație ca fiind organizația anului.