O nouă rundă de discuții despre "Viitorul filantropiei în Moldova”roll up 80x200cmCentrul European pentru Drept Necomercial (ECNL) și Centrul Național de asistență și Informare ONG – urilor din Moldova CONTACT a organizat masa rotundă cu tema „Viitorul filantropiei în Moldova”. Evenimentul a fost organizat în cadrul Programului Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova  sprijinit de USAID și implementat de FHI 360.

Masa rotunda s-a desfășurat în incinta Summit Events, iar scopul acestui eveniment a fost de a oferi celor 45 de participanți exemple de bune practici în domeniul filantropiei în Europa, de a discuta situația actuală în domeniul filantropiei în Moldova și de a prezenta recomandări pentru a îmbunătăți cadrul normativ în acest domeniu.

În deschiderea evenimentului, Ion Glavan,  de la direcția elaborare a actelor normative al Ministerului Justitiei a declarat că asemenea întruniri oferă o privire de ansamblu, încurajând participanții să vină cu propuneri concrete de modificare a legislațiiei naționale în domeniul filantropiei. 

Totodată, Lupen Panov, consultat de program la ECNL a salutat această deschidere a autorităților în privința acestui subiect, declarând că Centrul European pentru Drept Necomercial oferă sprijin în elaborarea de politici durabile domeniului filantropiei.

Prezentarea reprezentantei Eszter Hartay, consilier juriridic ECNL, a vizat capitolul legislației și filantropie. Ea s-a referit la tendițele globale privind viitorul finatropiei, cadrul de protecție și beneficii, explicând faptul că reglementările în legislație, încurajează activitatea OSC, abilitează donatorii, sporește filantropia, crește încrederea publică în cel de-al treilea sector, descurajează fraudele, promovează utilizarea eficientă a fondurilor. O prezentare apreciată de audiență ca fiind una consistentă și foarte utilă.

În cadrul aceluiași eveniment, directorul executiv al Centrului Contact Serghei Neicovcen și Oxana Miron, membră a grupului de lucru, de la Asociația Concordia “Proiecte Sociale” au făcut o prezentare amplă despre ce s-a discutat anterior în cadul grupurilor de lucru, prezentând audienței propunerile identificate până în prezent. Câteva dintre aceste propuneri se referă la notiunea ”sponsorizare”, care ar urma să fie exclusa din legea pentru a nu duce parti interesate in eroare, notiunea ”sponsorizare” trebuie să aibă un capitol separat, distinct de filantropie iar scopurile filantropiei trebuie să fie revizuite în concordanța cu realitațile actuale. Totodată, este necasar să fie stabilit clar cine sunt beneficiari filantropiei, și care este statutul beneficiarului - persoanei fizice. 

La finalul conferinței, Nikica Kusinikova din Macedonia, director executive al Asociației Konekt a vorbit despre experiența Macedoniei în dezvoltarea și implimentarea CSO Trust Mark.

Ținem să menționăm  ca Guvernul RM prin Programul de activitate pentru anii 2016 – 2018 la capitolul ”Societate Civilă” și-a asumat responsabilitatea Reformării cadrului legal cu privire la filantropie și sponsorizare în vederea asigurării durabilității și independenței organizațiilor neguvernamentale.

La fel, acest obiectiv se regăsește în Strategia de Dezvoltare a Societății Civile în RM pentru anii 2018 – 2020, adoptată de Parlamentul RM în martie 2018.

The roundtable is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID), under the Moldova Partnerships for Sustainable Civil Society (MPSCS), implemented by FHI 360 in partnership with the European Center for Not- for-Profit Law (ECNL)

Mai multe informații sunt disponibile aici: http://www.fhi360.md/index.php/en/about-us/what-we-do.html