La Cahul va fi testata o noua metoda de predare a Drepturilor Copilului

La Cahul va fi testata o noua metoda de predare a Drepturilor Copilului in institutiile de invatamint preuniversitar. De catre Asociatia Obsteasca INTECO, au fost lansate activitatile Proiectul „Eficientizarea procesului de educatie a elevilor din raionul Cahul in domeniul Drepturilor copilului".

Scopul proiectului este imbunatatirea procesului de predare a Drepturilor copilului in institutiile de invatamint preuniversitar, din raionul Cahul,  prin utilizarea metodelor interactive de predare, inclusiv prin metoda filmului instructiv „Cunoaste-ti drepturile".

Proiectul prevede testarea unor metode noi de predare a Drepturilor copilului in institutiile de invatamint preuniversitar din Republica Moldova in cadrul orelor de dirigentie.

În rezultatul implementarii proiectului va fi realizat filmul instructiv „Cunoaste-ti drepturile"; vor fi dezvoltate capacitatile locale pentru aplicarea metodei inovatoare de predare a Drepturilor Copilului prin instruirea a 10 directori adjuncti pentru educatie, 200 diriginti ai claselor V-XII din 10 licee din raionul  Cahul pina la finele anului 2009; va fi sensibilizata opinia publica din raionul Cahul vis-a-vis de importanta cunoasterii Drepturilor copilului de catre toti actorii comunitari prin intermediul expozitiilor de fotografii, reportaje radio/TV, spoturi TV, afise amplasate pe strazile orasului Cahul.

Parteneri ai proiectului sunt: Ministerul Educatiei si Tineretului al Republicii Moldova, Consiliul Raional Cahul, Directia Generala Învatamint, Cahul, Asociatia Obsteasca Pro-Art (or. Cahul), Centrul de Asistenta Sociala si Protectie a Drepturilor Copilului din or. Cahul, Asociatia Obsteasca „Gaudeamus"din s.Crihana, Asociatia Presei Independente.

Acest proiect este implementat cu sprijinul financiar al Agentiei Suedeze de Dezvoltare si Cooperare Internationala (Sida) si al Fundatiei Soros-Moldova (FSM).

INTECO este o organizatie fondata cu scopul  de a contribui la dezvoltarea comunitara si fortificarea comunitatiilor locale; dezvoltarea activismului social si spiritului de initiativa al cetatenilor; cresterea nivelului de trai al categoriilor defavorizate.

 

Director de proiect

Victoria Matveev

Tel/fax: (+373-22) 73 31 97, mob: 0 69114697.

E-mail: intecopres@gmail.com; intecomd@yahoo.com

http://inteco.wordpress.com