Totalurile primului mecanism functional de reintegrare sociala a persoanelor liberate din detentie

irp_logo2.jpgAnual, in Republica Moldova circa 2000 de persoane sunt liberate din institutiile penitenciare. Expertii IRP sustin ca respingerea societatii, reticenta unor functionari, etichetarea si marginalizarea de catre comunitate/societate, forteaza persoanele liberate din locurile de detentie sa revina  in cercul vicios al criminalitatii. Statisticile atesta ca circa 50% dintre persoanele private de libertate din Moldova comit infractiuni repetat.

Un sondaj realizat recent de Centrul de Justitie Comunitara din Chisinau arata ca 26,23 % dintre respondenti sint categoric impotriva sa ofere adapost, hrana, protectie sau intelegere detinutilor, 56,56% conditioneaza acordarea ajutorului in functie de personalitatea ex-detinutului si doar 14,75 % sint de acord sa ofere neconditionat ajutor celor liberati din locurile de detentie.

În aceste conditii, Republica Moldova detine unul dintre primele locuri din Europa la indicele de incarcerare pe cap de locuitor, se arata in „Raportul de monitorizare si evaluare a activitatii de de reintegrare sociala a persoanelor liberate din locurile de detentie", realizat la solicitarea Institutului de Reforme Penale (IRP). Indicele numarului de detinuti la 100 mii de locuitori ai RM a constituit 203,8 persoane in anul 2008. Pentru comparatie, in Norvegia, care are o populatie de 4,5 mln. locuitori, acelasi indice  constituie 65 persoane detinute la 100 mii locuitori.

În acest context, prima initiativa care contine o abordare complexa si  multidimensionala a procesului de pregatire pentru liberare si reintegrare sociala a detinutilor ii apartine Institutului de Reforme Penale (IRP), prin crearea a 15 organizatii obstesti de tipul Centrelor de Justitie Comunitara (CJC). Acest model a stat la baza conceperii si dezvoltarii in Moldova a primului mecanism functional de reintegrare sociala a persoanelor liberate din detentie.

Pe parcursul a trei ani, in Moldova, au functionat cele 15 CJC-uri, specializate in prestarea serviciilor de asistenta in domeniul pregatirii pentru liberare si reintegrare sociala.

Astfel ca, in perioada septembrie 2006 - martie 2009, circa 4000 de detinuti au solicitat sesiuni si sedinte informative privind diverse subiecte si tematici: restabilirea relatiilor cu familia, rudele, prietenii, comunitatea; acordarea suportului la perfectarea actelor de stare civila si buletinelor de identitate; suport pentru angajarea ulterioara in cimpul muncii.

Odata eliberati, circa 1253 ex-detinutii au apelat la serviciile consilierilor de reintegrare sociala din cadrul CJC-urilor (vezi tabelul privind serviciile solicitate de catre ex-detinuti).

1. Perfectarea /restabilirea actelor de identitate 75%

2. Restabilirea relatiilor cu membrii familiei       50%

3. Lipsa locului de trai         40%

4. Lipsa locului de munca pina /dupa liberare   65%

5. Sanatatea fizica/psihica 85%

6. Asistenta juridica 65%

7. Consiliere  psihologica   30%

 

Pentru a putea acorda asistenta calificata, atit persoanelor care se pregatesc pentru liberare, cit si celor care au iesit la libertate, cei 30 angajati din cadrul Centrelor de Justitie Comunitara au beneficiat de instruiri in cadrul a 54 ateliere de lucru, mese rotunde, organizate de IRP.

Toate activitatile au fost implementate de IRP cu suportul financiar al Agentiei suedeze pentru dezvoltare si cooperare internationala (Sida) si al Fundatiei Soros-Moldova in cadrul proiectului „Consolidarea societatii civile in Moldova. Grupuri marginalizate. Reintegrarea sociala a ex-detinutilor".

 

# # #

Pentru mai multe informatii, contactati: Coordonatorul relatii publice al Institutului de Reforme Penale, Tatiana Solonari,

tel: 92 55 42, GSM: 069377215, e-mail: tatiana.gamanji@gmail.com