Conferința de lansare a proiectului ”Pas cu pas spre colectarea separată a deșeurilor solide"Fălești, 8 februarie 2018

La 8 februarie 2018, în incinta Consiliului raional Fălești s-a desfășurat conferința de lansare a proiectului transfrontalier ”Pas cu pas spre colectarea separată a deșeurilor solide”, co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Cooperare EaPTC Moldova-Ucraina. Proiectul este implementat de Consiliul raional Făleşti în parteneriat cu Consiliul local Novoselitsa (regiunea Cernăuți, UA), Centrul Regional de Mediu Moldova (REC Moldova), A.O. „CUTEZĂTORUL” din or. Făleşti și  A.O. ”Agenția din Novoseltsa pentru Dezvoltare Economică și Cooperare Transfrontalieră” (UA). Durata proiectului este de 14 de luni, iar bugetul total - 299 mii euro.

Conferința a fost deschisă de Președintele Consiliului raional Fălești, d-na Iraida Bînzari, care a vorbit despre importanța realizării proiectului. Reprezentanții consorțiului de implementare a proiectului au relatat despre activitățile și contribuția acestora pentru atingerea obiectivelor și rezultatelor proiectului.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea soluțiilor durabile pentru colectarea, gestionarea și reciclarea deșeurilor.

Proiectul este orientat spre următoarele grupuri țintă: APL și instituțiile publice, întituțiile de învățământ, entitățile specializate responsabile de managementul deșeurilor și fermierii. Conform beneficiarului, proiectul va contribui la dezvoltarea soluțiilor durabile pentru colectarea, gestionarea și reciclarea deșeurilor, venind cu acțiuni concrete pentru un mediu mai curat.   

Beneficiarii finali ai proiectului sunt cetățenii raionului Fălești (MD) și orașului Novoselița (UA), care vor obține un mediu mai curat, primăriile, care vor soluționa problema legată de managementul deșeurilor; populația regiunii Cernăuți din Ucraina și din Republica Moldova, care va fi informată privind soluțiile durabile de management al deșeurilor.

Activitățile proiectului sunt direcționate pentru atingerea următoarele rezultate:

  • Starea mediului în raionul Fălești (MD) și în orașul Novoselitsa (UA) și în regiunea vecină îmbunătățită;
  • Studiile privind metodele de colectare a deșeurilor în zonele rurale din raionul Fălești și în sectorul locativ individual din orașul Novoselitsa elaborate și discutate cu populația din regiunile respective;
  • Volumele de deșeuri solide municipale reduse, eliminate prin depozitare, inclusiv a deșeurilor biodegradabile;
  • Sensibilizarea sporită a publicului din raionul Fălești (MD) și regiunea Cernăuți (UA) privind impactul cauzat de depozitarea neadecvată a deșeurilor municipale solide, inclusiv privind utilizarea durabilă a materiei prime secundare, precum sunt recipientele din sticlă și PET-uri.

La conferință au participat 25 de reprezentanți ai partenerilor de proiect, organelor APL, instuțiilor publice, societății civile, antreprenorilor agricoli și mass-mediei.

Consiliul raional Fălești

Strada Ștefan cel Mare 50, orașul Fălești, 5902

Persoana de contact Victor Cimpoies, tel:   +373 259 24252;  +373 69008119;  E-mail: vicimpoies@gmail.com