„Poșta Moldovei” va fi silită să execute o decizie a CSJ privind asigurarea accesului la informație

Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei” va fi silită să execute o decizie a Curții Supreme de Justiție (CSJ) privind asigurarea accesului la informație despre concursurile de achiziții desfășurate în anii 2014-2016, solicitată de API. În pofida hotărârii irevocabile emise de CSJ acum trei luni, „Poșta Moldovei” nu a oferit informația solicitată. Din acest motiv, API a intentat procedurile juridice de executare silită.

În anul 2016, API a solicitat de la Î.S „Poșta Moldovei” informaţii despre firmele care au prestat servicii de construcţie, renovare, reabilitare şi modernizare a oficiilor poştale din ţară, dar și despre sumele cheltuite în acest scop în perioada ianuarie 2014 - martie 2016.

Directorul întreprinderii, Serghei Nastas, a motivat că „Poşta Moldovei” nu ar fi furnizor de informaţii publice, de aceea nu se conformează Legii privind accesul la informație și a refuzat să ofere informația solicitată, menționând că aceasta ar conţine secret comercial și date cu caracter personal.

Întreprinderea a fost atacată în instanță, iar procesul de judecată a durat un an și jumătate. La începutul lunii octombrie curent, magistrații de la CSJ au emis o decizie irevocabilă în care au menționat că „dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit”, astfel obligând întreprinderea să ofere informația solicitată.

Deși hotărârea CSJ trebuia să fie executată imediat, la trei luni de la emitere, „Poșta Moldovei” nu a mai expediat informația solicitată. Anterior, jurista întreprinderii a invocat diverse motive, cum ar fi faptul că decizia încă nu a ajuns la „Poșta Moldovei” sau că directorul nu a fost informat.

Ce pedeapsă riscă Î.S. ”Poșta Moldovei”, citiți pe portalul Moldova Curată.