Guvernanţa funciară centrată pe oameni - o nouă provocare pentru Republica Moldova

Guvernanţa funciară centrată pe oameni a fost tema principală a Atelierului privind Strategia Națională de Implicare, care a avut loc pe 23 noiembrie 2017 la Chișinău. Evenimentul a fost organizat de AO BIOS în cadrul proiectului cu acelaşi nume susținut de Coaliția Internațională a Pământului.

La Atelier au participat 50 de personae. Printre participanți au fost fermieri, reprezentanții Federației Naționale a Fermierilor din Moldova, administraţiei publice locale şi raionale, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, Inspectoratului Ecologic de Stat, UCIP-IFAD, Asociaţiei Micului Business din Moldova, instituţiilor de cercetări ştiinţifice în domeniul solului, pădurilor, economiei; sectorului privat, asociaţiilor obşteşti, Asociaţiilor de Utilizare a Apei pentru Irigare şi mass media.

În cadrul evenimentului Anna Moldovan, coordinator de programe AO BIOS si Valentin Ciubotaru, director executiv al Asociatiei respective, au prezentat proiectele următoarelor documente: evaluarea Republicii Moldova privind guvernanța funciară centrată pe oameni, Strategia Națională de Implicare (SNI), precum şi Planul de Acţiuni pe 2018-2021. D-na Albora Kaçani, Facilitatoarea SNI în Albania a prezentat experiența de elaborare și implimentare a Strategiei în soluționarea problemelor Pământului în Albania.

SNI este primul pas al unei abordări promovate de Coaliția Internațională a Pământului (ILC) la nivel de țară, în vederea creării condițiilor pentru o schimbare a politicilor pentru o guvernare funciară inclusivă centrată pe oameni. SNI elaborată de membrii ILC în comun cu alți actori relevanți la nivel național, în sine este un cadru pentru identificarea principalelor domenii prioritare în care actorii implicați văd oportunități de a cataliza schimbarea, fie la nivelul formulării politicilor, fie la nivelul de punere în aplicare a politicilor progresive existente. Un proces SNI vizează facilitarea unei acțiuni colaborative și coordonate între diferitele părți interesate implicate în soluționarea problemelor funciare la nivel național pentru a promova guvernanța funciară centrată pe oameni. Prin intermediul acestor procese de formulare și implimentare a SNI, actorii naționali din cadrul societății civile obțin din ce în ce mai multă posibilitate de a colabora între ei și cu actorii internaționali, atât guvernamentali, cât și neguvernamentali, precum și să soluționeze problemele împreună cu administrația publică locală și centrală.

Documentele discutate în cadrul Atelierului, au fost elaborate printr-un proces clar definit în baza studierii actelor legislative, documentelor de politici privind guvernanţa funciară, a literaturii de specialitate în domeniul respectiv, precum şi abordărilor participative de jos în sus prin multiplele consultări și discuții cu părțile interesate, precum și trei seminare regionale pentru a discuta problemele și provocările legate de terenurile agricole, pajiști, păduri, bazinele acvatice, resursele naturale, precum şi alte probleme care se includ în cele 10 angajamente ale ILC.

Echipa care a pregătit aceste documente și părțile interesate pe care le-au consultat au ajuns la concluzia că zonele de intervenție posibile ar fi cel mai bine de identificat prin stabilirea unor dialoguri periodice privind terenurile agricole, pajiștile, pădurile, perdelile forestiere, iazurile, resursele naturale între părțile interesate cheie la nivel național; soluționarea problemelor legate de proprietatea asupra terenurilor, gestionarea terenurilor aflate în proprietatea APL, integrarea problemelor de mediu în planurile de dezvoltare comunitară în baza comunelor pilot, elaborarea îndrumarilor de soluționare a problemelor în baza experienței internaționale și locale, crearea bazei de date unificate; lobby și promovarea îmbunătățirii cadrului legislativ privind relațiile funciare prin participarea activă a populației la luarea deciziilor, audieri publice privind agricultura, pădurile și pășunile comunale, diseminarea bunelor practici pe întreg teritoriul țării, etc.

La Atelier a fost creată Platforma Naţională pentru discutarea şi soluţionarea problemelor Pământului, Comitetul de Supraveghere a SNI cu mecanisme clare de coordonare. Platforma Naţională reuneşte toate părțile interesate în soluționarea problemelor legate de terenurile agricole, păduri, pajiști, ape, resurse naturale, astfel ca guvernanța funciară să fie în conformitate cu acordurile internaționale care RM le-a aprobat. Astfel, Platforma Naţională presupune implicarea actorilor cheie - care se unesc și construiesc fundamentul unei strategii comune bazate pe complementaritatea capacităților și a reciprocității lor. Înființarea unei platforme naționale cu mai multe părți interesate accelerează probabilitatea de a obține rezultate, crește eficiența și eficacitatea acțiunii și oferă un spațiu constructiv de acțiune în care pot fi coordonate mai multe activități.

Facilitatorea Platformei Naţionale din Moldova a fost aleasă Anna Moldovan. Orice organizațiile sau instituțiile guvernamentală, neguvernamentală, din sectorul academic sau privat, mass media care lucrează în aceste domenii şi doresc să contribuie la soluţionarea problemelor enumerate mai sus, sunt invitate să adere la Platformă, astfel ca să contribuim împreună la soluționarea problemelor din domeniu şi să contacteze facilitatoarea Platformei Naţionale la adresa: anna.moldovan@yahoo.com sau ngobios@yahoo.com,  telefoanele (022) 545733 și 067181990 pentru a oferi detalii.

Agenda Atelierului https://www.dropbox.com/s/js4fvth1a4arob8/Agenda_Atelier_NES.pdf?dl=0, prezentările https://www.dropbox.com/s/u1pf1p9nj3e8jt2/Prezentari%20Atelier%20NES.%20pdf.rar?dl=0 și imaginile https://www.dropbox.com/s/exwjjzq2rkzwkwi/Picture%20NES%20Workshop.rar?dl=0 le puteti descărca urmând link-urile respective

Comitetul de Organizare a Strategiei Naționale de Implicare.