Elaborarea și implementarea Strategiei Naționale de Implicare în soluționarea problemelor legate de cea mai mare bogăție a noastră, Pământul

Stimați colegi,

AO BIOS lansează un nou proiect susținut de Coaliția Internațională a Pământului și IFAD “Elaborarea și implementarea Strategiei Naționale de Implicare“ pentru a discuta și soluționa problemele legate de cea mai mare bogăție a noastră, Pământul. Scopul proiectului este de a promova o guvernare funciară centrată pe oameni la nivel de țară.

Planificăm să creăm o platformă consultativă care va reuni toate părțile interesate în soluționarea problemelor legate de terenurile agricole, păduri, pajiști, ape, resurse naturale, astfel ca guvernanța funciară să fie în beneficiul oamenilor, iar gestionarea terenurilor să fie în conformitate cu acordurile internaționale care RM le-a aprobat.

 În perioada octombrie-noiembrie vom avea multiple întâlniri cu părțile interesate, vom organiza trei seminare regionale (Chișinău, pe data de 30 octombrie), la Bălți (06 noiembrie) și Cahul, (13 noiembrie) pentru a discuta situația din domeniu și recomandări de ameliorare a ei. În baza acestor discuții și recomandări vom elabora proiectul Strategiei Naționale de Implicare (SNI) și Planul de Acțiuni de realizare a ei pentru perioada 2018-2021, care vor fi discutate în cadrul Atelierului national (Chișinău, 23 noiembrie). Comitetul de Supraveghere a SNI va fi mecanismul de coordonare a platformei și va finaliza elaborarea documentelor respective și le va împărtăși membrilor platformei pentru comentarii și aprobare. În perioada 2018-2021 va fi implementat Planul de Acțiuni, elaborat de către membrii Platformei Naționale. Există posibilitatea de extindere a perioadei de implementare.

O atenție deosebită vom atrage la următoarele aspecte:

  • Susținerea gospodăriilor mici și mijlocii de fermieri,
  • Protecția mediului și utilizarea durabilă a resurselor naturale,
  • Asigurarea accesului la informație, transparenței și participării active a populației în luarea deciziilor.

Organizațiile, instituțiile, APL sau APC interesate să participle la seminarele regionale și/sau la atelierul Național și să fie membrii ai Platformei Naționale privind guvernanța funciară și să contribuie la soluționarea problemelor din domeniu rugăm să contacteze managerul proiectului, Valentin Ciubotaru la adresa ngobios@yahoo.com și telefoanele (022) 545733 și 0691 34294 pentru a oferi detalii.

Vă mulțumim.

Cu respect,

 Comitetul organizatoric a Strategiei Naționale de Implicare