Training în cadrul proiectului “Inspirăm, Abilităm, Implicăm Tinerii în Dezvoltarea Comunității” implementat de A.O.CISTE „CERTITUDINE"

Pe 21.09.2017, în mun. Bălți a avut loc o nouă sesiune de instruire a primului grup de tineri responsabili și cu motivație în cadrul Proiectului “Inspirăm, Abilităm, Implicăm Tinerii în Dezvoltarea Comunității” implementat de A.O.CISTE „CERTITUDINE", finanțator Agenția SUA pentru Internațională (USAID) în cadrul Programului FHI 360 ”Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova” (MPSCS). Proiectul are drept scop abilitarea a 10 grupuri de tineri din raioanele din nordul R.M. cu aptitudini şi cunoştinţe care îi vor ajuta să participe activ la luarea deciziilor și în procesele de dezvoltare a comunităţii la nivel local și, după sesiunile de instruiri, tinerii vor trebui să implementeze proiecte de dezvoltare comunitară. În cadrul sesiunii de astăzi, tinerii au demonstrat interes față de subiectele abordate, s-au implicat activ în activitățile propuse, s-au familiarizat cu noile oportunități pentru tineri, dar au și conștientizat rolul voluntarilor în dezvoltarea unei comunități. Elvira Ciobanu, formator în cadrul Proiectului, menționează că este încântată de prestația și activismul grupului de tineri, considerând că aceștia au un mare potențial în elaborarea propunerilor de proiect, dar și în implementarea acestora. Această activitate este posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Deszvoltarea Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin AO CISTE „CERTITUDINE" și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA.