O experiență demnă de urmat

 “Pregătiți-vă pentru o luptă sau cum să beneficiați de Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător?” 

a fost tema principală a seminarului, care a avut loc pe 09 august 2017 la Chișinău. Evenimentul a fost organizat de AO BIOS în parteneriat cu Uniunii Întreprinderilor a Letoniei.

Experiența Letoniei privind integrarea economică a ei pe piața Uniunii Europene este foarte valoroasă datorită faptului că această țară a trecut printr-un proces similar, dar întreprinderile mici și mijlocii (ÎMM)  se confruntă în continuare cu situații dificile pe piața UE. Eduards Filippovs, președintele Consiliului de Administrare al Uniunii Întreprinderilor a Letoniei și d-na Gunta Misāne, consilier al Uniunii Întreprinderilor a Letoniei, au prezentat studii de caz privind cele mai bune practici și eșecurile întreprinderilor letone care activează pe piața UE, politica IMM-urilor în Letonia și măsuri de sprijin pentru IMM-uri care îi ajută să crească și să intre pe piața UE; precum și planificarea strategică, analiză SWOT și marketingul. Aceste materiale au prezentat un interes deosebit în rândul participanților, iar aceste informații le-au ajutat lor să definească produsele de export cu cele mai bune potențiale piețe țintă, să descrie potențialul client și să definească obstacolele și modalitățile de a le depăși în cadrul lucrului în grupuri.

Printre participanți au fost reprezentanții ÎMM, gospodării țărănești, membri ai Asociației Asociaţiei Micului Business, Federației Naționale a Fermierilor, Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), reprezentanți ai autorităților publice locale, Institutul Național de Cercetări Economice și Academiei de Studii Economice. Participanții au apreciat înalt rezultatele atelierului. Dna Ludmila Stihi, șefa Departamentului pentru Cercetare, Inovare și Instruire a ODIMM a menționat că a participat în ultimii ani la numeroase evenimente de instruire legate de Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător. Doar în cadrul acestui atelier a fost discutată situația reală a pieței UE din toate punctele de vedere, inclusiv obstacolele pe care companiile noastre le-ar putea avea intrând pe piața UE, dar și ce soluțiile de depășire a lor. Această abordare ar trebui promovată în toate activitățile legate de Acordul respectiv și ODIMM va urma această abordare. 

 

Proiectul "Beneficiind de piața liberă a UE: Ghidul practic al IMM-urilor pentru învățarea ZLSAC din experiența Letoniei" este implementat de Asociația Georgiana “Femeile în afaceri”, în cooperare cu Uniunea Întreprinderilor din Letonia, Uniunea Publică de Cercetări Strategice și Investigații Analitice din Azerbaijan și AO BIOS, Moldova.

Proiectul beneficiază de sprijin prin schema de redistribuire a Forumului Societății Civile (FSC) din cadrul Parteneriatului Estic. În cadrul schemei de realocarea fondurilor, Forumul Societății Civile a Parteneriatului Estic sprijină proiectele membrilor FSC ale Parteneriatul Estic cu o dimensiune regională care contribuie la realizarea misiunii și a obiectivelor Forumului.

Acest material a fost produs cu asistența Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a partenerilor de implementare a proiectelor și nu poate fi în nici un fel reflectat de opiniile Uniunii Europene.

 

Elena Bivol, coordonator instruire

AO BIOS