Informarea activa si participarea publica: de la intentii la necesitate

Informarea activa si participarea publica: de la intentii la necesitate - acesta a fost laitmotivul unui ciclu de traing-uri de cоte trei zile, organizate оn februarie-martie de catre Centrul «Acces-info», cu sprijinul Consiliului Europei si Uniunii Europene, la care au participat circa 100 de primari, secretari ai consiliilor locale, consilieri din toate raioanele republicii.

Participantii la instruire au fost familiarizati cu principiile, mecanismele, formele si metodele de informare, de consultare si participarea eficienta a publicului in procesul de luare a deciziilor; au identificat un sir de probleme prioritare din cadrul comunitatilor; au elaborat proiecte de planuri privind participarea publica si informarea cetatenilor la toate etapele procesului decizional, inclusiv la cea initiala; au discutat despre posibilitatile si modalitatile de stabilire a unor parteneriate viabile cu organizatiile nonguvernamentale si factorii interesati.

Reprezentantii administratiei publice locale au avut posibilitatea sa conlucreze in grupuri, sa pregateasca si sa desfasoare, in scop instructiv, «mese rotunde» consultative, intruniri cu cetatenii, audieri si dezbateri publice, in conformitate cu practica internationala si cea autohtona. Caracterul interactiv al traininguri-lor, comunicarea cooperanta, transferul de experienta au stimulat interesul primarilor, secretarilor si consilierilor locali, care, urmeaza sa-si faca in mod constiincios «temele de acasa» si sa aplice consecvent cele studiate, pornind de la premisa ca informarea activa si participarea publica sint o necesitate, ci nu o moda, acestea trebuie sa fie componente ale unei activitati continue, ci nu actiuni sporadice, cu efectul jocurilor de artificii.

Оn lunile aprilie-iulie a anului curent, оn baza primariilor, reprezentantii carora au fost instruiti recent, Centrul «Acces-info», cu sprijinul Fundatiei «Soros-Moldova», va desfasura  seminare cu tema: «Cum sa elaboram decizii calitative ale consiliilor locale: forme si metode de informare, consultare si participare publica». De asemenea, se afla in proces de elaborare un set de ghiduri, materiale metodice si de diseminare a bunelor practici, care vor fi testate in cadrul unor institutii pilot pe parcursul a trei ani, fapt care va contribui la o cooperare mai eficienta a administratiilor publice locale cu organizatiile nonguvernamentale, la educarea cetateanului activ si la responsabilizarea institutiilor statale, la democratizarea realaa societatii. Aceste si alte activitati sint realizate in colaborare cu administratiile publice locale, organizatii nonguvernamentale interesate, mass-media, sistemul bibliotecar si cu concursul Grupurilor de sprijin ale Centrului «Acces-info», create in toate raioanele republicii.

Reamintim ca expertii Centrului «Acces-info» sint autori ai Legii privind accesul la informatie (mai 2000) si proiectului initial al Legii privind transparenta in procesul decizional, intrata recent in vigoare.

Pentru relatii suplimentare, va rugam, contactati Centrul «Acces-info» la tel. 28-13-94;  
mob. 069.16.78.20; e-mail: accesinfo1@yahoo.com          


str. V. Alecsandri 13, s.26, Chisinau,  MD 2009,

Tel./fax: (+37322) 281394 Gsm: 0691.678.20
e-mail: accesinfo1@yahoo.com

website: http://www.acces-info.org.md