Proiectele de modernizare a serviciilor publice locale din surse de finanțare ale Uniunii Europene discutate astăzi la ADR Centru

Agenția de Dezvoltare Regională(ADR) Centru, în colaborare cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei(GIZ), a organizat astăzi, 11 mai 2017, două ateliere de informare a reprezentanților Autorităților publice locale (APL) din Regiunea Centru unde se implementează proiecte de modernizare a serviciilor publice locale din surse de finanțare ale Uniunii Europene (UE). De menționat faptul că pentru Regiunea Centru au fost selectate spre implementare de către ADR Centru cu suportul Proiectului ”Modernizarea serviciilor publice locale în Moldova” (MSPL) 6 proiecte dintre care 2 în domeniul Alimentare cu apă și canalizare (AAC) și 4 în domeniul Eficiența Energetică în clădirile publice (EE). Astfel, în prima parte a zilei ADR Centru a găzduit reprezentanții orașelor Călărași și Ungheni, unde din sursele UE vor fi realizate proiectele din domeniul aprovizionării cu apă și canalizare. 

În cea de-a doua parte a zilei, consultanții GIZ/MSPL și specialiștii ADR Centru s-au întrunit cu directorii celor 4 licee din Șoldănești, Strășeni, Holercani și Ungheni, beneficiari ai celor patru proiecte de Eficiență Energetică în clădirile publice care vor fi implementate cu suportul UE.

Organizatorii evenimentelor le-au vorbit participanților despre etapele și modalitățile de implementare a proiectelor respective, având în vedere cerințele finanțatorului (UE), precum și experiența acumulată de GIZ/MSPL.
Valentina Pleșca, Consultant Național Superior GIZ/ MSPL, a îndemnat participanții la aceste ateliere de lucru să fie cît mai receptivi și cooperanți pe toată durata implementării proiectelor, astfel încît să fie formată o echipă comună puternică din reprezentanții ADR Centru, GIZ și APL pentru realizarea cu succes a activităților ce vor fi stabilite și agreate de către toate părțile interesate.

Denis Parea, Consultant Național GIZ/ MSPL, a vorbit celor prezenți despre specificul implementării proiectelor în sectoarele AAC și EE bazat pe abordarea ”5 Piloni”: 

1. Planificarea și programarea integrată la nivel local;
2. Îmbunătățirea cooperării între APL-uri;
3. Investiții în optimizarea infrastructurii pentru prestarea serviciilor publice locale;
4. Consolidarea capacităților APL-urilor și a prestatorilor de servicii;
5. Mobilizarea și sensibilizarea populației.

În continuare consultanții GIZ, Vasile Brașovschi și Elena Spînu, au venit cu explicații privind pachetul de documente necesare pentru implementarea proiectelor, având la bază abordarea ”5 Piloni”. În mod deosebit s-a vorbit despre necesitatea desemnării în regim de urgență a managerilor de proiecte - persoane responsabile din partea beneficiarilor de proiecte, care, în scurt timp, vor fi direct implicate, împreună cu reprezentanții GIZ/MSPL și ADR Centru, în elaborarea setului de documente solicitat de finanțator și anume:

• Memorandumul de Înțelegere; 
• Matricea cadrului logic;
• Matricea de riscuri;
• Planul de implementare a proiectului.

Scopul principal al acestor ateliere a fost de a informa în detalii beneficiarii proiectelor respective despre condițiile și modalitățile de implementare a proiectelor, precum și de a-i determina să angajeze în următoarele 2 săptămâni managerii de proiecte, fără de care nici o acțiune ulterioară nu va fi posibil de inițiat. Având în vedere că localitățile în care vor fi implementate aceste proiecte vor beneficia de suport financiar din partea UE de câteva milioane EURO fiecare, participanții au confirmat încă o dată angajamentul lor de a se implica eficient în toate procesele și activitățle ulterioare.