Locuitorii satului Bardar vor avea acces la apă potabilă sănătoasă

Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, Moldova, în parteneriat cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Senec-Pezinok, Slovacia, și Consiliul raional Ialoveni au organizat astăzi, 10 martie, conferinţa de lansare a proiectului „Apeduct magistral pentru localitatea Bardar – Acces la apă potabilă sănătoasă, îmbunătățire a sănătății publice și administrare durabilă a sistemului de aprovizionare cu apă”.

Evenimentul s-a desfășurat la Centru de Sprijinire a Afacerilor Transfrontaliere – Training, Expoziții și Simpozioane din satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni . La conferința de lansare au participat reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Corpului diplomatic din Slovacia, donatori, aplicantul și partenerii îns cadrul proiectului. Proiectul „Apeduct magistral pentru localitatea Bardar – Acces la apă potabilă sănătoasă, îmbunătățire a sănătății publice și administrare durabilă a sistemului de aprovizionare cu apă” urmărește sporirea accesului la apă potabilă și îmbunătățirea mediului prin eficientizarea sistemului de sanitație și de management al deșeurilor.

În deschiderea evenimentului, Anatolie Dimitriu, președintele raionului Ialoveni și aplicantul acestui proiect a menționat faptul că problema apei este prioritară pentru autoritățile publice din raion. Prin realizarea acestei inițitive vrem să aducem sănătate în casele oamenilor din satul Bardar.

Ambasadorul Slovaciei în RM, Excelența Sa H.E. Robert Kirnag a felicitat participanții la evenimentul de lansare a proiectului menționînd faptul că reprezentanții Slovaciei rămîn foarte deschiși pentru a vedea care sînt necesitățile noastre și pentru a ne oferi asistență în cadrul acestui parteneriat. ”Am fost de două ori la Bardar și acum mă gîndesc cîte beneficii ar aduce realizarea acestui proiect pentru locuitorii satului. Vreau să vă felicit că ați găsit niște parteneri de încredere și sunt sigur că acest proiect va fi unul de succes. Calitatea apei este una dintre prioritățile noastre și sperăm prin această contribuție să sporim calitatea vieții și pentru locuitorii Regiunii Centru din Republica Moldova” a comunicat Excelența Sa H.E. Robert Kirnag.

”Acest parteneriat vine să demonstreze că Republica Moldova are de la cine învăța și este susținută în inițiativa de a prelua practicile frumoase ale partenerilor din Slovacia. Pe această cale venim cu mulțumiri către Guvernul Slovaciei pentru susținere și sperăm ca această colaborare să aducă beneficii pentru toți locuitorii Regiunii prin realizarea mai multor inițiative comune” a adăugat Directorul Agenției de Dezvoltare Regională Centru, Viorel Jardan.

Eva Balazovicova, manager de proiect din partea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Senec-Pezinok a adus detalii despre pașii imediat următori care vor da start realizării activităților din cadrul proiectului. ”Este un proiect ambițios prin care vrem să îmbunătățim indicii de sănătate a locuitorilor satului Bardar, dar și sensibilizarea comunității referitor la consumul și protecția apei de calitate. Vom organiza o campanie de conștientizare prin instruirea profesorilor din ciclul primar al liceului din localitatea Bardar prin care sperăm să reușim educarea și sensibilizarea comunității la acest capitol”.

Rezultatele care urmează să fie atinse în urma realizării acestui proiect țin de construcția conexiunii de aprovizionare cu apă pentru localitatea Bardar cu scopul conectării acesteia la sistemul nou-format de aprovizionare cu apă potabilă. Tot aici, aplicantul urmărește conștientizare sporită a reprezentanților autorităților publice și părților interesate din raionul Ialoveni cu privire la managementul sistemului de apă, dar și conștientizare sporită a comunității cu privire la importanța, protecția și utilizarea eficientă a apei potabile de calitate.

Proiectul regional a fost înaintat pentru finanțare din Fondul Național de dezvoltare regională în cadrul Concursului de proiecte regionale pentru perioada 2017-2020, iar pentru cofinanțare proiectul a fost depus la Programul SlovacAid (Asistența Oficială de Dezvoltare a Guvernului Slovaciei). Astfel, prin Programul SlovacAid va fi finanțată construcția unei porțiuni de apeduct magistral din satul Bardar. Proiectul va fi implementat în perioada 1 martie 2017 – 31 mai 2018. Suma grantului constituie 100 000 €, iar contribuția ADR Senec-Pezinoc este 20 000 € .