Organizarea celei de-a treia întâlniri a Comitetului de Conducere al proiectului REEPBArticol adaugat de: Natalia Mantaluța

În conformitate cu planul de activități pentru anul 2017 al ASSTREIA ONG, coordonator al Proiectului „Energii Regenerabile și Eficientă Energetică pentru Clădirile Publice-REEPB”, a fost organizată a treia ședință de lucru cu membrii comitetului de conducere unde au fost discutate strategiile de implementare a proiectului.

La eveniment au participat: reprezentantul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, reprezentanți ai Agenției pentru Eficiență Energetică și Fondului pentru Eficiență Energetică, delegați din partea echipei de suport CoMDEP, reprezentanți ai Primăriei orașului Ungheni și echipa de proiect.

În agendă au fost incluse și puse în discuție aspectele ce țin de măsurile de eficiență energetică, care vor duce la atingerea scopurilor propuse, drept rezultat al implementării proiectului REEPB, ce țin de   micșorarea consumului de energie mai puțin de 100 kw/m2/an și micșorarea emisiilor de CO2 nu mai puțin de 320 tone pe an.

Se comunică că în luna aprilie 2017 va fi dat startul reconstrucției grădiniței de copii, aplicându-se măsurile de Eficiență Energetică și Energii Regenerabile care au fost propuse spre executare, conform rezultatelor auditului energetic, pentru sporirea eficienței energetice a grădiniței nr. 11 ”Licurici”: construcția intrărilor protejate, termoizolarea pereților exteriori cu plăci din vată minerală bazaltică, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare, termoizolarea acoperișurilor, termoizolarea podelelor, restabilirea și modernizarea ventilației, formarea sistemului de aprovizionare cu apă menajeră, reconstrucția sistemului de iluminat interior și exterior, colectarea apelor atmosferice, reconstrucția sistemelor de încălzire și aprovizionare cu agent termic, instalarea punctului termic în baza pompei de căldură  geotermală, instalarea unui parc de panouri fotovoltaice construit dupa modelul casei pasive cu o capacitate de până la 120 KW, astfel încât grădiniţa va putea livra energie electrică în rețeua electrică a orașului Ungheni, fapt ce va permite să fie acoperite cheltuielile de mentenanță a gradiniței.

De menționat că a fost prezentat raportul de verificare la proiectul de execuție „Sistemul de termoficare pe bază de pompe geotermale a sistemului fotovoltaic și izolării termice a grădiniței de copii”.Obiectul proiectat a fost verificat la capitolul: arhitectură și sistematizare, instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare, încălzire și ventilare, soluții termomecanice, instalații electrice și de automatizare.

Un aspect important discutat în cadrul Comitetului de conducere a fost procedura de achiziții a bunurilor și serviciior, ajungîndu-se la concluzia că vor fi realizate în conformitate cu prevederile PRAG UE (Ghidul pentru achiziții) și anexa IV la Condițiile Speciale, contractarea fiind împărțită în loturi.

Nu în ultimul rand, directorul Fondului pentru Eficiență Energetică, ne-a comunicat că în luna februarie urmează să fie semnat contractul de co-finanțare, ulterior prezentării demersului din partea Agenției de Eficiență Energetică.

Aducem aminte că proiectul va îmbunătăţi condiţiile de cazare şi educare a peste 375 de copii şi 56 de angajaţi din grădiniţă, iar datorită parcului de panouri fotovoltaice grădiniţa va putea livra energie electrică localităţii.  Proiectul este  implementat de ASSA „ASSTREIA”, beneficiar fiind Primăria orașului Ungheni. Acțiunea are o durată de 36 luni şi este finanțată de Uniunea Europeană prin intermediul programului „Covenant of Mayors – demonstration projects Eastern Partnership”. Uniunea Europeană  oferă o finanțare de 71,5% din costul total al proiectului, care reprezintă 1,2 milioane de euro.

Remarcabil este faptul că acest proiect este unul demonstrativ și replicabil și va deschide noi posibilități pentru dezvoltarea continuă și calitativă si a altor localități din Republica Moldova. Prezentul proiect se încadrează în Planul de acțiuni pentru Energie Durabila al orașului Ungheni.

telegram