Masa Rotundă organizată cu prilejul Zilei Europene a Medierii. Cum a fostPe data de 19 ianuarie 2017 Centrul de Promovare a Medierii ProMediere în parteneriat cu Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, Biblioteca Publică de Drept și Revista „Moldova în Progres” a organizat Masa Rotundă prilejuită Zilei Europene a Medierii.

La Masa Rotundă au participat mediatori, juriști, avocați, judecători și reprezentanți ai societății civile preocupați de dezvoltarea acestei instituții. Caracterul interactiv și pragmatic al evenimentului a permis un larg schimb de opinii, stabilirea de noi parteneriate și identificarea ideilor de proiect care, în viziunea participanților, pot scoate medierea din impas aigurînd o promovarea și creșterea încrederii în această nouă metodă alterntivă de soluționare a conflictelor.

La eveniment au participat și reprezentanții Ministerului Justiției fapt care  s-a răsfrîns benefic asupra dezbaterior.

Vorbitorii au abordat mai multe teme de interes comun împărtășind experiența și propriile viziuni privind diverse aspecte ale medierii. Agenda evenimentului o puteți accesa aici.

Ce se poate face pentru a spori numărul medierilor? În opinia participanțior trebuie de lucrat  cu elevii și tinerii, care încă din copilărie urmează a fi educați în spiritul soluționării amibile a conflictelor, prevenirii acestora și preluării unui comportament nonviolent. Totodată, mediatorii ar trebui să stabilească, mențină, dezvolte relația cu organele de drept. Mediatorii nu „concurează” cu alți profesioniști din sectorul justiției, precum se vehiculează de multe ori, ci colaborează, fiecare avînd rolul și menirea sa. Astfel, consolidarea medierii ar fi benefică sistemului judiciar.

Medierea nu este cunoscută în raioane și zonele rurale, unde, de asemenea, este un larg cîmp de acțiune.

Un alt gînd a fost că mediatorii ar trebui să „investească în ziua de mîne” promovînd medierea în școli și sate, educîndu-și potențialii clienți.

În final participanților i s-a îmnînat un certificat de participare la Masa Rotundă.


telegram