Ateliere de consultare privind Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

În contextul angajamentelor asumate de implementare a Obiectivelor din Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030, şi a Hotărîrii Guvernului cu privire la instituirea Consiliului Naţional de Coordonare pentru Dezvoltare Durabilă, aprobată în şedinţa Guvernului din 13 iulie 2016, urmează să fie demarat procesul de adaptare la nivel naţional, integrare şi implementare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD). Procesul respectiv are loc în parteneriat cu ONU Moldova şi constă dintr-un exerciţiu amplu şi inclusiv de consultare cu decidenţii de politici, societatea civilă, mediul academic și sectorul privat privind identificarea ODD-urilor relevante pentru Republica Moldova şi ajustarea cadrului de politici, instituţional şi statistic în vederea realizării cu succes a Agendei 2030.

În vederea facilitării unor consultări inclusive şi eficiente, invităm doritorii la la prima rundă de ateliere de consultare, ce vor fi structurate în 4 arii tematice si vor avea loc pe următoarele dăți:

Nr. Aria tematică Locaţia Data, ora
1. Economic Casa Guvernului, et.1 (intrare din partea str. Puşkin), sala de conferinţe 10 august, 10.00-12.30
2. Social Casa Guvernului, et.1 (intrare din partea str. Puşkin), sala de conferinţe 10 august, 14.00–16.30
3. Guvernanţă şi Drepturile Omului Casa Guvernului, et.1 (intrare din partea str. Puşkin), sala de conferinţe 11 august, 10.00-12.30
4. Mediu Casa Guvernului, et.1 (intrare din partea str. Puşkin), sala de conferinţe 17 august, 14.00–16.30

Scopul acestor ateliere este de a spori nivelul de informare şi înţelegere privind ODD în rîndul instituţiilor publice de resort şi a societăţii civile, precum şi de a identifica ţintele relevante şi prioritare pentru Republica Moldova. Agendele atelierelor pot fi accesate mai jos.