Mobilizarea resurselor în acțiuni de înverzire și conservare a biodiversității r. Botna or. Causeni

Reprezentativ pentru oraşul Căuşeni din punct de vedere hidrografic este râul Botna, care străbate teritoriul oraşului pe o lungime de 10 km. Orașul Căușeni este unica localitate situată pe malul rîului Botna.

Planul local de acțiuni privind Adaptarea la Schimbările Climatice (PLAASC) a or. Căușeni care a fost elaborat în anul 2016 se referă la un șir de acțiuni privitor la ameliorarea situației rîului Botna, acțiuni prioritare care au fost identificate în cadrul mai multor întruniri și dezbateri publice.

Ca măsură relevantă pentru soluționarea problemei de inundare a luncii r. Botna este considerată plantarea de arbori pe maluri, măsură inclusă în PLAASC.

Pentru perioada iunie-noiembrie 2016 Centrul Regional pentru Femei ”EVA” realizează mai multe acțiuni în cadrul proiectului ”Măsuri ameliorative în lunca rîului Botna din or. Căușeni”. Proiectul dat va mobiliza resursele locale si toate părțile interesate în acțiunile de înverzire și conservare a biodiversității r. Botna.

Proiectul are ca scop reducerea consecințelor efectelor schimbărilor climatice în lunca rîului Botna, prin mobilizarea populației în acțiuni de înverzire și creșterea nivelului de educație ecologică a populației orașului Căușeni.

Olga Cîșlaru

Asistent de proiect

Acest proiect este implementat de către Centrul Regional pentru Femei ”EVA cu suportul financiar acordat de către AO Ecocontact prin intermediul programului "Forumul cu privire la schimbările climatice în regiunea Parteneriatului Estic (CFE II).

Acest program este derulat cu suportul financiar al Uniunii Europene, Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (CAD) și Crucea Roșie din Austria.

 

Logo EVA ECO Contact