IDIS ”Viitorul” a prezentat noile prevederi legislative în domeniul achizițiilor publice, intrate în vigoare de la 1 mai curent

IDIS ”Viitorul” a desfășurat un Atelier pe marginea achizițiilor publice. Activitatea are loc în cadrul proiectului “Construirea unui sistem transparent și durabil de achiziții publice printr-un proces de monitorizare permanentă”, finanțat de PASOS.

Experții IDIS au prezentat noile prevederi legislative în domeniul achizițiilor publice, intrate în vigoare de la 1 mai curent. De asemenea, au abordat metode de monitorizare a achizițiilor publice; practici de detectare și contracarare a practicilor anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziție publică; proceduri de contestare și soluționare a litigiilor în achiziții.   

”Sistemul de achiziții publice din R. Moldova se confruntă cu deficiențe majore. Este un domeniu sensibil atât pentru autoritățile publice centrale, cât și locale. Pentru a depăși problemele cu care se confruntă acest proces, avem nevoie de armonizarea sistemului legislativ al achizițiilor publice în conformitate cu aquis-ul comunitar, este necesar să fie reformat cadrul instituțional existent și să fie constituit un sistem eficient de achiziții publice, în corespundere cu prevederile Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător”, a precizat Liubomir Chiriac, Vicedirectorul IDIS ”Viitorul”.

”Este un domeniu cu multe probleme, dar foarte important, ce reprezintă 10% din PIB-ul țării noastre. Sunt abateri foarte mari de la legalitate în cazul achizițiilor publice unde se operează cu banii publici, care sunt foarte puțini și care ar trebui să ofere bunuri și servicii publice calitative, care la rândul lor să contribuie la modernizarea țării”, a menționat Viorel Chivriga, șeful Departamentului Economic al IDIS.

Diana Enachi, expertă în cadrul acestui proiect, a precizat că ”valoarea contractelor de achiziții publice înregistrate de Agenția Achiziții Publice în anul 2014 a însumat 11,54 miliarde lei (cca 10% din PIB). Această cotă s-a redus semnificativ în 2015, ajungând la cca 6% din PIB, în urma deciziei Ministerului Finanțelor de a suspenda cheltuielile bugetare ce țin de procurări de bunuri, servicii, reparații și investiții. În alte state europene această cotă variază între 15% și 30% din PIB.”  

Printre provocările cu care se confruntă specialiștii în achiziții în desfășurarea procedurilor de achiziție se numără procedurile extrem de birocratice, lipsa specialiștilor în achiziții la nivel local, gradul redus de responsabilitate al operatorilor economici care livrează produse și servicii de calitate proastă, precum și pârghii și capacități reduse de asigurare și monitorizare a implementării contractelor de achiziții.

Anterior, astfel de ateliere au avut loc în nouă raioane: Hînceşti, Anenii Noi, Criuleni, Căuşeni, Ştefan-Vodă, Cahul, Sîngerei, Soroca, Drochia. În total, peste 500 de reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, instituţiilor publice şi ai operatorilor economici au beneficiat de instruire.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Building transparent and sustainable public procurement system through permanent monitoring process”, finanțat de  Policy Association for an Open Society (PASOS), din Republica Cehă, sub-grant oferit în cadrul proiectului “Partners in Empowerment” (ENPI/2014/354-731), finanțat de Comisia Europeană prin programul  Neighbourhood Civil Society Facility (European Neighbourhood and Partnership Instrument) Regional actions.

Pentru detalii: Diana Lungu, serviciul de presă al IDIS ”Viitorul” – 0 22 221844, diana.lungu@viitorul.org