Fundația Soros-Moldova continuă să susțină dezvoltarea serviciilor comunitare de justiție

Drepturile nu înseamnă nimic dacă cei îndreptățiți să le folosească nu le cunosc. Justiția devine lipsită de valoare pentru cei care nu înțeleg procedurile sau nu pot plăti consultațiile juridice. Din aceste motive, abilitarea juridică este esențială, deoarece presupune echiparea oamenilor cu noi cunoștințe, încredere și competențe pentru a-și folosi drepturile. Statul de drept există doar dacă este eficient pentru toți.

Pornind de la aceste premise, Fundația Soros-Moldova va continua să ofere susținere domeniului de asistență juridică garantată de stat. În cadrul unui nou proiect, Programul de Drept și-a propus să instituționalizeze și să extindă serviciile de asistență juridică primară, pentru a răspunde necesităților grupurilor sociale sărace și marginalizate, inclusiv a tinerilor, utilizatorilor de droguri, lucrătorilor sexului comercial, reprezentanților etniei rome.

În prima etapă a proiectului, va fi elaborat un studiu pentru a identifica necesitățile juridice primare cu care se confruntă tinerii din țara noastră, cu vârsta cuprinsă între 14-23 de ani. Concomitent, se va analiza diversitatea actorilor care ar putea să asigure accesul la justiție în regiunile rurale, fie că vorbim despre parajurişti, studenții de la drept, avocați sau crearea unei clinici juridice mobile.

Fundația va oferi susținere Guvernului și în dezvoltarea rețelei de parajuriști comunitari, crescând numărul acestora până la 42. Zece dintre ei vor fi capacitați să ofere servicii specializate persoanelor aflate în dificultate, precum tinerii, utilizatorii de droguri, lucrătorii sexului comercial, reprezentanții etniei rome. Totodată, platforma www.parajuristi.md va fi actualizată, iar noi instrumente online vor fi dezvoltate pentru a accesa mai ușor grupurile țintă ale proiectului.

„Credem că prin intervenția noastră vom pava drumul celor dezavantajați spre înţelegerea şi folosirea legii în propriul beneficiu. Abilitarea juridică ţine de consolidarea capacităților oamenilor să-şi exercite drepturile. Legea nu se limitează doar la coduri şi săli de judecată ea trebuie să fie accesibilă şi utilă pentru oamenii simpli”, a spus Victor Munteanu, directorul Programului de Drept.

Întru realizarea activităților planificate în cadrul proiectului, Fundația Soros-Moldova va colabora cu Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, dar şi cu alte autorități naţionale relevante: Ministerul Justiţiei şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

Proiectul privind abilitarea juridică a categoriilor sociale defavorizate din Moldova face parte dintr-un parteneriat regional al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă, ca răspuns la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale statelor membre ale Națiunilor Unite. Potrivit estimărilor, aproape 4 miliarde de oameni din întreaga lume trăiesc în afara unui sistem de justiție corect și funcțional, iar sărăcia și injustiția sunt strâns legate.

Drept răspuns, Fundaţiile pentru o Societate Deschisă îşi propun să intensifice eforturile de instituționalizare, promovare, și extindere a serviciilor de asistență juridică primară și a celor de înzestrare cu deprinderi și cunoștințe juridice a populației, astfel încât ele să fie disponibile pentru cele mai vulnerabile şi marginalizate grupuri sociale. Parteneriatul regional pentru abilitarea juridică a categoriilor sociale defavorizate este implementat simultan de fundațiile din nouă țări: Africa de Sud, Macedonia, Moldova, Mongolia, Nepal, Pakistan, Sierra Leone, Ucraina şi Statele Unite.

Abilitarea juridică se referă la capacitarea persoanelor de a utiliza în mod autonom cadrul legislativ pentru a identifica soluţii concrete la problemele juridice cotidiene şi a contribui, astfel, la responsabilizarea autorităţilor. În rezultat, educarea populaţiei marginalizate în domeniul drepturilor, va abilita şi mobiliza comunităţile să participe activ în procesele decizionale locale şi să monitorizeze activitatea instituţiilor de stat.

Context

În perioada 2011-2014, Fundaţia Soros-Moldova a implementat Proiectul „Impulsionarea proceselor democratice din Republica Moldova prin abilitare și participare”, cu sprijinul financiar al Suediei. Componenta „Abilitarea juridică a comunităţilor rurale prin intermediul unei reţele de parajurişti comunitari" s-a bazat pe prevederile Legii cu privire la asistența juridică garantată de stat nr.198 din 26.07.2007 și a urmărit înzestrarea membrilor comunităților rurale cu un spectru larg de cunoștințe și deprinderi juridice pentru a-și proteja drepturile și a cere respectarea acestora, cu ajutorul parajuriștilor. Legea sus-menționată definește parajuristul drept „persoană care se bucură de o înaltă stimă din partea comunităţii locale, având studii juridice incomplete sau studii superioare complete, care nu practică activitate de avocat şi care, după o instruire specială, este calificat să acorde asistenţă juridică primară membrilor comunităţii”.

În cadrul proiectului a fost creată o rețea formată din 32 de parajuriști comunitari din diferite zone rurale ale ţării. Peste 12 mii de oameni au reușit cu ajutorul parajuriștilor să-și rezolve problemele de ordin juridic cu care s-au confruntat, fie că a fost vorba despre moștenire, divorț, asistență socială sau dreptul la proprietate.

Pentru mai multe informații despre serviciile parajuriștilor comunitari, puteți afla pe www.parajurist.md.