Dezbateri economice on-line: Ion Tornea și Sergiu Țirigan despre industria RM

IDIS ”Viitorul” și Radio Europa Liberă anunță o nouă dezbatere economică on-line. Marți, 10 mai, ora 14.00, experții IDIS, Ion Tornea și Sergiu Țirigan, împreună cu moderatorul emisiunii, Vlad Bercu, vor discuta despre situația țării noastre după dezindustrializare.

Odată cu destrămarea URSS, sectorul industrial al R. Moldova a intrat într-un proces de dezindustrializare abrupt, însoţit de reducerea drastică a numărului angajaţilor din sector şi a importanţei acestuia pentru economia ţării. Astfel, în perioada dintre anii 1990 şi 2015, numărul angajaţilor din industrie s-a redus de la 456 mii până la 148 mii, volumul total al producţiei industriale s-a diminuat până la doar 20% din nivelul anului 1989, iar ponderea industriei în PIB-ul ţării a ajuns la doar 15%, de la cca. 60% înainte de 1989. Deja către anul 1994, declinul cererii de produse industriale moldoveneşti, cauzat de colapsul sistemului economic precedent şi criza ulterioară declanşată de acesta, a dus la închiderea a aproximativ 70% din întreprinderile industriale existente înainte de 1989.

Începând cu anul 2006, ponderea industriei în PIB s-a stabilizat în jurul a 13-15%, rămânând în limita acestor valori deja pe parcursul a 10 ani. Astfel, deşi aparent procesul de dezindustrializare a luat sfârşit, stabilizarea ponderii producţiei industriale în PIB la nivelul cel mai de jos din ultimii 25 de ani, precum şi trenarea la acest nivel pe parcursul a 10 ani demonstrează lipsa potenţialului intern pentru declanşarea creşterii, în condiţiile în care sectorul nu a reuşit să atragă investiţii străine semnificative. Acest fapt este demonstrat indirect şi de eşecul Strategiei de dezvoltare a industriei pentru perioada 2006-2015. Majoritatea absolută a ţintelor stabilite de către această Strategie pentru anul 2015 nu doar că nu au fost atinse, nivelul multor indicatori dovedindu-se a fi chiar mai mic decât al celor din anul 2006.

În aceste condiţii, dacă nu se întreprind măsuri de revitalizare radicală a industriei, aceasta va stagna în continuare la nivelul la care trenează deja de 10 ani, producând bunuri de intensitate tehnologică scăzută, ce nu au capacitatea de a substitui importurile, iar economia ţării se va baza în continuare pe agricultură, precum şi pe consumul alimentat din remitenţe, ambele extrem de vulnerabile la şocurile climaterice sau la cele ale conjuncturii economice externe. În acelaşi timp, industria şi economia ţării vor continua să piardă forţa de muncă activă, care migrează în căutarea unor locuri de muncă deja mai bine de 20 de ani.

Discuțiile au loc în cadrul dezbaterilor economice ”60 minute de realism economic”, transmise on-line în parteneriat cu Biroul de la Chișinău al Radio Europa Liberă. Acestea pot fi urmărite pe site-ul – www.viitorul.org