Peste 1200 tinerii în dificultate au valorificat şansa pentru o viaţă mai bună 

Echipa partialLa 12 aprilie 2016, în Caritas Elveția împreună cu Asociația Obștească „Demos” și partenerii acesteia, au facut totalurile Programului „Integrarea Socio-Profesională a tinerilor defavorizați din Republica Moldova”.

Tineri orfani, părinți solitari, ex-deținuți, victime ale traficului de ființe umane şi a violenţei în familie au venit la acest eveniment, la care și-au împărtășit bucuria schimbării produse în viețile lor: condiţii bune de viaţă, documente și acte legale perfectate, abilități sociale și deprinderi de viață independentă dezvoltate, angajare în câmpul muncii și stabilitate financiară etc..

Toate aceste schimbări au fost posibile datorită Serviciului Integrare Socio-Profesională, oferit de asociațiile „Demos”, „Moștenitorii”, „Artemida” și „Filantropia Creștină” în 8 raioane din nordul, centrul țării și în mun. Bălți, în cadrul Programului „Integrarea Socio-Profesională a tinerilor defavorizați din Republica Moldova”.

Programul a fost implementat în perioada 2008-2016, cu sprijinul Caritas Elveția din sursele Agenției Elvețiene pentru Cooperare Internațională, Fundația ERSTE și un donator privat din Europa.

Scopul Programului a fost de a îmbunătăţi şansele şi condiţiile de viaţă ale tinerilor defavorizaţi, prin integrarea lor socio-profesională. În rezultat, 1275 tineri defavorizați din Moldova care s-au confruntat cu sărăcia, discriminarea și excluderea socială, astăzi se bucură de un trai mai decent.

La conferința de totalizare au participat peste 60 persoane: reprezentanți ai APC, APL, Societate Civilă, instituții donatoare internaționale, mass-meda.

Lilia Timbur,  Consultant, Direcția politici de protecție a familiei și drepturilor copilului Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei din Republica Moldova, a menționat în alocuțiunea de deschidere a evenimentului: „Integrarea socială și profesională a tinerilor defavorizați este o neceitate pentru Republica Moldova, avînd în vedere numărul impunător de tineri aflați în dificultate, foști absolvenți ai instituțiilor rezidențiale, familii tinere social-vulnerabile, părinți solitari cu copii minori la întreținere, victime ale violenței în familie și a traficului de ființe umane. În acest sens Programul „Integrarea Socio-Profesională a tinerilor defavorizați” implementat de către Caritas Elveția și partenerii săi din societatea civilă moldovenească este o soluție eficientă, care a venit la timpul potrivit pentru a răspunde nevoilor tinerilor aflați în dificultate.”

Participanții la conferință s-au familiarizat cu istoricul Serviciului Integrare Socio-Profesională, pentru care Asociația Obștească „Demos”, lider de program, a format premize începînd cu anul 2001, din momentul fondării ONG-ului.

Lilia Timbur MMPSF

Ghenadie Cojocaru, reprezentant Caritas Elveția în Republica Moldova, a menționat:Programul „Integrarea Socio-Profesională a tinerilor defavorizați din Republica Moldova” a adus pe piața serviciilor sociale din țara noastră un serviciu social inedit, cu valoros impact social asupra tinerilor defavorizați, a familiilor acestora și a comunităților din care fac parte. Acest program, care astăzi își face totalurile, este unul de maximă importanță în Strategia Caritas Elveția pentru Republica Moldova 2008-2016. A lansat și dezvoltat un model de bune practici replicate în servicii sociale, care este înalt aprecit nu doar în Republica Moldova, dar și departe peste hotarele țării. Lupta cu sărăcia și oferirea șanselor egale aduc, deși în timp, schimbări pozitive în viețile oamenilor. Alături de noi la acest eveniment sunt astăzi tinerii beneficiari, care și-au realizat schimbarea. Istoriile lor, deseori zguduitoare, ne fac să simțim o satisfacție pentru că anume prin intermediul Serviciului Integrare Socio-Profesională a tinerilor, această schimbare a fost posibilă.”

Coord. national Victor

 Victor Moroz, Coordonator național al Serviciului Integrare Socio-Profesională a prezentat participanților la conferință spectrul asistenței oferit beneficiarilor și rezultatele, cu care Programul a ajuns la final: „Datorită echipelor multidisciplinare, tinerii au beneficiat, în dependență de necesități, de următoarele servicii: asistenţă psihologică pentru depăşirea situaţiilor de criză, sprijin pentru Locuinţa Asistată închiriată, mediere în perfectarea actelor, formare şi dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, însușire a abilităţilor sociale și economice, ajutor material pentru întreţinerea locuinţei şi pentru procurarea bunurilor de primă necesitate, orientare profesională și obținere a unei meserii solicitate pe piața muncii, identificare a unui loc de muncă, mediere în procesul de angajare și start-up pentru dezvoltare a unei activități generatoare de venit.

Din totalul de 1275 tineri defavorizați din raioanele Edineț, Briceni, Ocnița, Dondușeni, Rîșcani, Drochia, Orhei și mun. Bălți, asistați în cadrul Programului:

  • 1097 tineri și-au format și dezvoltat abilități sociale și deprinderi de viață;
  • 687 tineri au depășit dificultăți de ordin psiho-emoțional;
  • 426 tineri au fost mediați în obținerea a 583 acte legale;
  • 631 tineri au fost asigurați cu Locuințe Asistate;
  • 1118 tineri au fost integrați în cîmpul muncii;
  • 10 familii tinere au fost asigurate cu locuințe proprii;
  • 38 tineri au beneficiat de formare profesională și start-up în sumă totală de peste o jumătate de milion de lei;
  • 1181 tineri au fost susținuți financiar pentru necesități de bază, în sumă totală de 1`769`720,00 lei.”

În continuarea evenimentului au fost evidențiate efectele colaborării intersectoriale în cadrul Programului, dar și importanța Serviciului Integrare Socio-Profesională în realizarea Obiectivelor Strategice de Dezvoltare la nivel local, național și mondial.

Liliana Samcov, Coordonator de program: „Sute de drame omenești s-au perindat prin echipele multidisciplinare ale Serviciului, care zi de zi au muncit alături de beneficiari pentru ca aceștea să depășească starea de vulnerabilitate și să reușească o schimbare spre bine. Astăzi avem peste 1200 tineri mai încrezuți în sine, mai bine pregătiți pentru viață, independenți economic, asigurați cu acte, loc de muncă și de trai. Rezultatul obținut de beneficiarii Programului este, după părerea noastră, un salt la un nivel de trai mai înalt și o cale sigură spre bunăstare.”

Liliana Demos

Beneficiarii Programului au mărturisit, plini de emoții, istoriile lor:

Irina, o mamă tînără cu trei copii din Bălți, acum un an în urmă nu avea nici acte de identitate, nici loc de muncă, nici un ajutor de nicăieri.

IRINA, 26 ani: „Eram disperată, înțelegînd că toate necazurile se țin scai de mine. M-am adresat la Asistenţă Socială din Bălți, unde am aflat despre Serviciul Integrare Socio-Profesională. Am apelat la organizația „Moștenitorii”. Specialiștii Serviciului m-au ajutat să-mi perfectez actele, să-mi înscriu copiii la grădiniță, să mă angajez la uzina „Draexlmaer” din Bălţi.

Între timp și relaţiile cu familia soțului s-au îmbunătăţit. Le sunt foarte recunoscătoare oamenilor din acest Serviciu pentru susţinere și ajutor!”

Adela, o tînără orfană, fără locuință, acte și cu doar patru clase, nu avea nici o şansă să-și găsească un loc de muncă și de trai.

ADELA, 25 ani: “ După decesul părinților, s-au îndepărtat de la mine toate rudele, spunîndu-mi că au problemele lor şi că nu mă pot ajuta cu nimic. Trăiam la o stînă pe deal, înduram frig și credeam că unica scăpare e să mor. M-au găsit, din auzite, oamenii care lucrează la “Filantropia  Creştină”. Ei au discutat cu rudele mele care au mers și m-au ajutat să-mi fac toate documentele. Acum sunt cu acte în regulă, stau la gazdă, muncesc la un lider din sat și sunt în rînd cu lumea.”

Beneficiara Jurist Orhei

Iana s-a căsătorit în anii studenției cu un tînăr din Golful Persic, care învăța în Chișinău. După facultate, soțul trebuia să se întoarcă în patrie și Iana cu primul său copil au plecat împreună cu el. Au urmat ani de presiune a familiei soțului: moldoveanca era impusă să se supună legilor, să respecte portul și tradițiile țării. Soțul o susținea și o întărea, fiindu-i alinare și sprijin. Însă nu a durat mult. Decesul subit al soțului și relația tensionată cu rudele acestuia au determinat-o să fugă împreună cu copiii ei din ţară.

IANA, 26 ani: „Am evadat pe ascuns de rudele soțului. Micuților le era foarte greu să reziste drumul. Cînd am ajuns în Moldova, eram cea mai fericită că sunt acasă la părinții mei. Însă în apartamentul lor micuț nu puteam sta mult timp. Din lipsa unor acte, pe care familia soțului mi le-a retras, mi-a fost refuzat ajutorul social și integrarea copilului preșcolar la grădiniță. Nu am putut beneficia nici măcar de sprijin ca refugiată, deoarece deţin cetăţenia Republicii Moldova. Ascultînd de sfatul părinților, am apelat pentru ajutor la Serviciul Integrare Socio-Profesională. Specialiștii au depus un efort enorm pentru a obține acte confirmative din țara de refugiu, precum și pentru a-l documenta pe cel de al treilea copil al meu, care nu avea certificat de naștere. Între timp, am urmat cursuri profesionale și am obținut o meserie, instrumente de lucru și un loc de muncă. Acum micuțul are acte și merge la grădiniță, iar cei mai mari se integrează în școala din comunitate. Lucrez și am venituri lunare, închiriez o locuință, în care viața familiei mele prinde culoare.”

Beneficiara reg. Nord

Valentin a crescut doar cu mama, care s-a străduit ca băiatul să obțină o meserie. După absolvirea școlii profesionale, mult timp a fost în căutarea unui loc de muncă, dar fără rost. Adresarea în Serviciul Integrare Socio-Profesională i-a deschis noi oportunități.

VALENTIN, 23 ani: „Să ai în ziua de azi un loc de muncă, mult înseamnă. Astăzi am un lucru pe cît de gustos, pe atît de responsabil. Cîte emoţii trăiesc la pregătirea „Tortei Miresei”, aici mărunţişuri nu există, totul este important! Cînd mă întorc seara acasă, haina mea miroase a vanilie, esenţe dulcii și arome de fructe.”

Conferinta finalaSVIS 12.04.16

 

 

 

 

 

 

Evenimentul a fost moderat de către Mariana AGA, Coordonator regional Centru, AO „Filantropia Creștină”.

Persoana de contact:

Liliana Samcov, Coordonator de program

Telefon: 0246 23018, 069015176,

e-mail: ngo.demos@gmail.com

http://asociatiademos.wordpress.com