Descoperă copilul prin joc

Zâmbet, acțiune, descoperire, relaționare toate se desprind din activitatea ludică a copiluli. Ceea ce ne face să deducem abilități de relaționare cu alți copii, emotivitatea și totodată adevarata personalitate a sa. Prin joc copilul invață, se redescoperă, exploarează și toate rezumându-se la eul său de a nu fi perceput inert, o făptură mică ce culege; culege să formeze calități nobile, docile..

De multe ori copilul este expus riscurilor de a fi inert, De ce??, deoarece acțiunile maturilor nu percep și nu sesizează adecvata noțiune și necesitate. Noi optăm să învețe, dar cum?, neglijăm necesitatea copilului și impunem dogme nocive, însă copilul are nevoie de mediu adecvat, de protecție, de libera alegere... Prin joc copilul iși dezvoltă procesele psihice cât și cele logice.. Libertatea de a se manifesta în spațiul libertin îl ajută să exploreze, nu în zadar sânt sute de întrebări, sute de atingeri, sute de deteriorări, el doar exploarează ---INVAȚĂ!!

Cu cât oferim o diversitate de jocuri cu atât avem un As în mână, deoarece are posibilitatea să distingă bunul de rău, să perceapă de ce?, însă aici un rol forte îl joacă maturul.. Fiece întrebare purcede la răspuns..

Oferiți-le copiilor timp pentru joacă, întegrați-l în diverse activități, în felul ăsta ve-ți determina cu ușurință: ce îi place, ce îl stimulează, îl favorizează și îi completează formarea personalității pentru o bună integrare în societate..

Doriți un urmaș demn???.... Lăsa-ți munca și alte griji – jucați-vă împreună.

Articol adaugat de: Sergiu Beznos