Codul de etică al cadrului didactic: noi premise pentru elevi, părinți, profesori

1Marți, 29 martie 2016, în cadrul unei mese rotunde, Ministerul Educației al Republicii Moldova a prezentat Codul de etică al cadrului didactic – document publicat recent în Monitorul Oficial. Codul constituie o premieră pentru sistemul educațional din Republica Moldova, stabilind standarde și reguli de conduită pentru personalul de conducere, personalul didactic și personalul didactic auxiliar din învățământul general și profesional tehnic.

În deschiderea evenimentului, ministru educației Corina Fusu a accentuat că elaborarea și aprobarea acestui document constituie una dintre prioritățile Ministerului Educației. ”Pe prim plan au fost puse drepturile copiilor – ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a elevilor, excluderea discriminării, asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei incluzive, protecţia datelor cu caracter personal ale elevilor etc. Codul vizează atât relațiile cadrelor didactice cu elevii, cât și interacțiunea cu părinții/reprezentanții legali ai copiilor, colegii de muncă și comunitatea locală. Totodată, documentul își propune să elimine traficul de influenţă şi favoritismul în procesele de instruire şi de evaluare, dar și practicile unor profesori de a organiza cu propriii elevi meditații contra unor avantaje materiale. Considerăm că respectarea normelor Codului de etică va contribui la menținerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuţiilor şi funcţiilor personalului din sistemul de învățământ general şi profesional tehnic, inclusiv va influența pozitiv asupra comportamentului elevilor și părinților”, a precizat Corina Fusu.

Codul de etică al cadrului didactic a fost elaborat de către un grup de experți, la solicitarea Ministerului Educației, în cadrul proiectului PNUD Moldova ”Tineri pentru transparența în educație”. Prezentă la masa rotundă, Alla Skvorțova, coordonator de programe în domeniul Guvernării efective, PNUD Moldova, a remarcat că acest document prevede standarde înalte de conduită, iar respectarea lor va îmbunătăți imaginea sistemului educațional și va contribui la prevenirea actelor de corupției în instituțiile de învățământ.

Anatol Gremalschi, membru al echipei ce a lucrat asupra proiectului Codului de etică, consultant PNUD Moldova, s-a referit la contextul și necesitatea elaborării documentului. ”Codul de etică nu trebuie interpretat ca unul restrictiv. El pune accent pe obiectivitate, integritate, echidistanță, excluderea favoritismului, oferind totodată oportunități legale și morale pentru a spori gradul participativ al părinților. De asemenea, codul stabilește drepturile și obligațiile cadrelor didactice, încurajându-i pe profesori să discute în mod deschis problemele cu care se confruntă în colectiv și să propună eventuale soluții la ele”, a spus expertul.

Elaborarea Codului de etică al cadrului didactic a fost prevăzută și în Strategia naţională anticorupţie pe anii 2011–2015. Cristina Țărnă, vicedirector al Centrului Național Anticorupție, a salutat publicarea Codului, făcând un apel ca prevederile acestuia să fie respectate: ”Școala este locul unde se formează viitorii angajați ai instituțiilor publice. Cu cât mai mult va fi cultivat sentimentul de integritate, cu atât mai mult va scădea nivelul de corupție”.

După sesiunea de prezentări, masa rotundă a continuat cu discuții. Aici și-au expus opiniile elevi, cadre didactice, reprezentanți ai societății civile.

Codul de etică al cadrului didactic (poate fi găsit aici) a fost tipărit, cu susținerea PNUD Moldova, și urmează să fie distribuit tuturor școlilor. În instituțiile de învățământ general și profesional tehnic, în cadrul organelor locale de specialitate și la Inspectoratul Şcolar Naţional vor fi create Consilii de etică, ce vor monitoriza respectarea Codului.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă