Raport IDIS/ANB: progresele în implementarea recomandărilor mediului de afaceri sunt modeste

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) ”Viitorul” a prezentat astăzi, 29 martie, un raport de monitorizare a condițiilor de desfășurare a afacerilor în R. Moldova. Raportul a fost elaborat în cadrul Agendei Naționale de Business (ANB)  cu scopul de a evalua progresul de implementare a priorităţilor şi soluţiilor propuse de Asociațiile de Business,  domeniile prioritare fiind cel fiscal și vamal.

Monitorizarea s-a efectuat în perioada septembrie 2014 – martie 2016, analizându-se opiniile colectate în cadrul unor interviuri aprofundate, dezbateri pe grupuri de lucru realizate cu reprezentanți ai mediului de afaceri, fiind raportate la o serie de programe, planuri, rapoarte de activitate şi alte documente de politici publice ale autorităţilor centrale relevante pentru priorităţile ANB. De asemenea, Raportul a inclus și o serie de recomandări făcute de business în cadrul a trei audieri publice organizate pe platforma ANB în ultimele luni, privind amenzile și penalitățile fiscale; sistemul educațional, funcționarea Ghișeului Unic pentru serviciile prestate businessului la nivel local.

În cuvântul inaugural, Directorul IDIS, Igor Munteanu, a menționat că ”mediul de afaceri este, în continuare, supus unui control excesiv din partea statului, aceasta generează costuri suplimentare în procesul raportării, există presiuni neîntemeiate la diferite etape ale desfășurării afacerilor, ceea ce descurajează. Monitorizarea internă efectuată de ANB constată anumite progrese, într-o mare de lacune de funcționare și operaționalizare a cadrului legislativ. Deși, libera inițiativă este proclamată ca o prioritate a guvernării, multe politici sunt restrictive, descurajatoare, cost-ineficiente. Constatăm astfel, pe baza indicatorilor monitorizați, că situația mediului de afaceri nu s-a ameliorat semnificativ, iar starea de lucruri reală a economiei nu contrazice scorurile fixate de Doing Business, d.e. și alte rapoarte”.

Din partea ABN, raportul a fost prezentat de către expertul IDIS, Ion Tornea, care a reiterat prioritățile mediului de afaceri din 2014 și situația evaluată în 2016, menționând că, „progresele sunt modeste, iar cu acest ritm, RM este condamnată la stagnare, nu la creștere economică; se cere de a manifesta voință politică, și nu doar apeluri la scriere de noi programe și strategii. Măsurile realizate nu sunt implementate așa cum înțelegem noi că ar trebui să se întâmple. Probabil este necesar de a exercita o presiune mai mare asupra statului prin mediul de afaceri, prin acțiuni ale societății civile, pentru a spori responsabilizarea și impactul pozitiv al reglementărilor”.

Raportul constată astfel că doar o singură prioritate de intervenție formulată de mediul de afaceri a fost îndeplinită integral - eliminarea pragului de 100 mii lei la înregistrarea benevolă a agenţilor economici în calitate de plătitori de TVA. În rest, prioritățile Agendei Naționale de Business au fost parțial adresate ori insuficient rezolvate de către autoritățile de resort. În privinţa recomandărilor formulate în cadrul celor trei audieri publice organizate de IDIS/ANB (amenzile și penalitățile fiscale, ghișeul unic, sistemul educațional), au fost atestat anumite progrese doar în privinţa a 5 dintre cele 24 de recomandări monitorizate. Este vorba despre:

-          completarea legislaţiei în domeniul medierii și elaborarea mecanismelor noi privind medierea fiscală (măsură  prevăzută în Programul de activitate al Guvernului 2016-2018);

-          actualizarea Clasificatorului Ocupaţiilor din RM (intrat în vigoare la 1 ianuarie 2015);

-          crearea centrelor de excelenţă pe domenii ocupaţionale în baza instituţiilor de învăţământ (în derulare, aprobat de Consiliul coordonator naţional în domeniul învăţământului profesional tehnic, Regulamentul de funcţionare a Centrelor de excelenţă în învăţământul profesional tehnic şi Proiectul cu privire la instituirea a 10 centre de excelență în învăţământul profesional tehnic);

-          implementarea programelor de formare profesională şi dezvoltare a competenţelor antreprenoriale în corelaţie cu necesităţile pieţei forţei de muncă (la fel, măsură prevăzută în Programul de activitate al Guvernului 2016-2018);

-          aprobarea Conceptului ”Ghişeu Unic” pentru toate autorităţile publice (inclusiv cele locale) care prestează servicii administrative (elaborat studiul de fezabilitate pentru stabilirea unui organ de stat în calitate de ghişeu unic pentru eliberarea actelor permisive la nivel central şi local).

Fără schimbări rămân:

-          Calitatea actelor normative din domeniul administrării fiscale şi eliminarea posibilităţii de interpretare arbitrară a acestora;

-          Aplicarea prezumţiei de nevinovăţie mediului de afaceri în relaţia cu organele de control;

-          Excluderea sancţiunilor exagerate în cazul încălcărilor neintenţionate şi a lipsei prejudiciilor directe aduse statului. Introducerea echilibrului între mărimea prejudiciului cauzat şi cea a sancţiunii aplicate;

-          Stimularea importului de tehnologii noi (inclusiv importul produselor de tip software), prin reducerea poverii fiscale.

Prezenți la eveniment, reprezentanții Ministerelor Economiei și Finanțelor, dar și ai Serviciului Vamal s-au arătat deschiși și au declarat că vor studia cu atenție recomandările propuse de mediul de afaceri.

Acest raport este unul independent și reflectă situația mediului de afaceri. Vrem ca legile să funcționeze. Vrem ca legea privind transparența decizională să funcționeze. Avem nevoie de o reformare profundă a serviciului public și a autorităților publice centrale. Mediul de afaceri nu va funcționa fără funcționari publici eficienți”, a precizat Tatiana Lariușin, Coordonator Senior al ANB.

Raportul este la a 4-a ediție și reprezintă instrumentul de bază al ANB de măsurare a progresului privind eliminarea constrângerilor şi barierelor în activitatea întreprinzătorilor. De asemenea, prin intermediul raportului, experții vin cu recomandări referitoare la creşterea transparenţei în procesul decizional şi a calităţii dialogului public-privat.

Agenda Naţională de Business reprezintă o platformă comună a peste 30 dintre cele mai reprezentative asociaţii de business şi camere de comerţ şi industrie (CCI) din Moldova, reunite în cadrul reţelei cu scopul de a influenţa politicile şi practicile autorităţilor publice din domeniul reglementării activităţii de afaceri. Scopul acestor eforturi este edificarea unui mediu de afaceri echitabil și competitiv, care să stimuleze dezvoltarea afacerilor din Republica Moldova. ANB a fost lansată în noiembrie 2008 de IDIS „Viitorul”.

Pentru detalii, contactaţi Coordonatorul relaţii publice al IDIS/ANB, Diana Lungu la numărul de telefon 0 22 222 331 sau la adresa de e-mail diana.lungu@viitorul.org


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă