Noi pași spre transformarea instituțiilor rezidențiale 

Organizația neguvernamentală People in Need în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei din Republica Moldova, cu susținerea financiară a Agenției Cehe de Dezvoltare, a demarat cu succes proiectul ”Susținerea procesului de transformare a sistemului de îngrijire pentru persoanele cu tulburări de sănătate mintale și persoanele cu dificultăți de învățare în Republica Moldova”, care va fi implementat pe parcursul anilor 2016-2017. 

În scopul realizării obiectivelor propuse, au fost inițiate Echipe de Transformare în cadrul celor 6 instituții neuropsihiatrice din țară, care vor fi implicate în elaborarea Planurilor de Transformare în scopul dezinstituționalizării celor aproximativ 2300 de beneficiari care se află la moment în internate. În prima etapă una din instituțiile neuropsihiatrice va fi pilotată, în baza metodologiei cehe, deasemeni vor fi realizate ateliere de lucru și worksop-uri cu membrii echipelor de transformare. Planurile de transformare vor fi elaborate în baza necesităților fiecărui client, în dependență de evaluarile preliminare, care sunt realizate de către Keystone Moldova, fiind ulterior consultate cu alte organizații neguvernamentale din domeniu iar în final aprobate de către Ministerul Muncii Protecțeiei Sociale și Familiei.  Împărtășirea experienței cehe în ceea ce privește funcționarea serviciilor sociale în comunitate, instruirea actorilor principali în acest sens și diseminarea practicilor pozitive sunt pași importanți în realizarea procesului de transformare.

Integrarea socială a persoanelor cu tulburări de sănătate minatală și destigmatizarea sunt obiectivele nemilocite ale proiectului, care sperăm că vor fi posibile prin consolidarea eforturilor întregii societăți și a fiecărui membru în parte.

Proiectul este implementat de către Centrul de Sănătate Mintală în parteneriat cu People in Need Moldova, MMPSF și Keystone Moldova cu suportul financiar al Agenției Cehe de Dezvoltare.