Anunt Program de realizare a evaluarii impactului asupra mediului

S.C. “Reciclare” S.R.L. planifică valorificarea complexă a deșeurilor pe teritoriului fostei cariere ”Ghidighici”, constând în amenajarea un poligon/depozit pentru recepționarea, sortarea, reciclarea, reutilizarea, depozitarea și înhumarea deșeurilor inerte din construcții care se găsește în extravilanul s. Ghidighici, mun. Chisinau.

În componenţa amplasării obiectului propus se prevede utilizarea zonelor existente de depozitare, administrative și de producere ale complexului de concasare-sortare. Pentru sortarea deșeurilor de construcție se va utiliza complexul de concasare-sortare existent ce se folosește la moment pentru a produce piatră spartă din piatră de calcar de diferite fracţii, care apoi se foloseşte la construcţia drumurilor, obiectelor industriale şi civile.

Conform deciziei Nr. 56 din 07.12.2015, emisă de Ministerul Mediului se prevede că această activitate să fie supusă evaluării impactului asupra mediului la nivel național în conformitate cu prevederile Legii nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului. Drept urmare S.C. “Reciclare” S.R.L. prezintă spre informare programul de realizare a evaluării impactului asupra mediului.

Programul dat include graficul de elaborare a documentației de evaluare a impactului asupra mediului. Tot aici a fost prezentat structura documentației privind evaluarea impactului asupra mediului precum și lista detaliată a lucrărilor de evaluare a impactului asupra mediului, ținând cont de particularitățile activității planificate și dificultățile condițiilor naturale, sociale și de ordin tehnologic.

Pentru toți cei interesați, atât programul cât și cererea privind evaluarea impactului asupra mediului pentru implimentarea proiectului pot fi solicitate integral de la inițiator.

Director: Balan Ghenadie

Adresa: mun. Chişinău, or. Vatra, str. Feroviarilor, 4, MD-2055

Telefon: 022 29 39 33

Mobil: 069144580

e-mail: md.reciclare@gmail.com

Author: Reciclare Reciclare

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă