Prima ședință a Consiliului Coordonator al implementării reformelor în domeniul dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități mintale

Pe 17 decembrie People in Need în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova a desfășurat ședința grupului de lucru pentru procesul de dezintituționalizare, în contextul proiectului „Susținerea procesului de transformare a sistemului de îngrijire pentru persoanele cu dereglări mintale și persoanele cu dificultăți de învățare în Republica Moldova”. Grupul a fost constituit din reprezentanții a celor șase instituții neuropsihiatrcie din țară - Orhei, Hîncești, Bădiceni, Brînzeni, Cocieri și Bălți, reprezentanți ai societății civile - Institutul pentru Drepturile Omului (IDOM)Keystone Moldova și organizațiilor internaționale - Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului și Organizaţia Mondială a Sănătăţii. În cadrul întîlnirii, expertul ceh Jan Pfeiffer a vorbit despre necesitatea consolidării eforturilor în vederea inițierii procesului de transformare în Republica Moldova. Reprezentanții societății civile s-au expus despre oportunitățile pe care le dezvoltă pentru beneficiari prin serviciile alternative deja existente în țară. Ședința s-a finalizat cu discuții și propuneri în vederea constituirii Consiliului Coordonator al implementării reformelor în domeniul dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități mintale, care se va întruni trimestrial. 

Proiectul este implementat cu suportul financiar al Agenției cehe pentru dezvoltare.