Centrul CONTACT contribuie la consolidarea încrederii între cele două maluri ale NistruluiReprezentanți ai APL din localitățile din Zona de Securitate au fost instruiți de experții Centrului Contact în domeniul consolidării capacităților de dezvoltare a comunităților și sporirea încrederii între cele două maluri. Instruirile au fost organizate în cadrul unui proiect al Programului „Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”.

Urmare a sporirii capacităților reprezentanților APL s-a obținut finanțare pentru zece proiecte de modernizare a infrastructurii cu potențial de consolidare a încrederii între locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru.

Astfel, locuitorii satului Speia, din Anenii Noi, vor beneficia de un sistem de canalizare renovat, iar elevii liceului „Grigore Grigoriu” din satul Cârnățeni, raionul Căușeni, vor avea condiții de studii mai bune, grație proiectului de izolare termică a edificiului. Podul  din satul Hîrbovăț, raionul Anenii Noi, care leagă cele două maluri ale râului Nistru va fi renovat. De asemenea, centrele de Cultură din localitățile Slobozia-Dușcași Corjova din raionul Criuleni, Molovata și Doroțcaia din raionul Dubăsarivor fi renovate. Complexul Sportiv din satul Șerpeni și Oficiul Medicilor de Familie din satul Gura Bîcului, din Anenii Noi vor fi și ele modernizate, grație finanțării europene, oferite prin intermediul Programului „Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD.

Experții facilitatori ai Centrului CONTACT au elaborat și un Plan de Acțiuni în vederea implementării proiectelor menționate. În conformitate cu prevederile sale, experții vor aprecia capacitatea actorilor locali de a implementa proiecte de infrastructură și măsuri de sporire a încrederii. Ulterior vor fi formulate concluzii și recomandări.

La rândul lor, în fiecare din cele zece localități este creat un grup de lucru de planificare, realizare și monitorizare a tuturor activităților din Planul de Acțiuni. Din acest grup vor face parte reprezentanții grupurilor comunitare, ai mediului de afaceri, ai instituțiilor publice locale, ONG-urilor și președinții comisiilor consultative de specialitate din cadrul APL.

Toate aceste acțiuni: organizarea instruirilor, elaborarea proiectelor, obținerea finanțării, monitorizarea procesului de implementare a proiectelor și evaluarea, vor contribui la consolidarea capacităților de dezvoltare a comunităților.

Persoana de contact: Vasile Cioaric, vasile.cioaric@gmail.com, 0 (22) 22-23-47

Acest comunicat este produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene in cadrul Programului UE-PNUD “Susţinerea Masurilor de Promovare a Încrederii”. Opiniile exprimate in publicaţie nu reflecta in mod obligatoriu politicile oficiale ale Uniunii Europene sau ale Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.Copyright © PNUD Moldova 2015