Facem vieţile tinerilor mai bune!

IMG 0808Sorina a rămas cu doi copii practic în stradă.
Exploatată prin muncă în străinătate, fără vre-o susţinere, fără bani, fără casă, în proces de divorţ (soţul a refuzat să revină în Moldova). Să revină la studiile superioare începute nici nu putea visa. Pentru camera închiriată trebuia să plătească la sfîrşitul lunii, dar din ce? Cînd revenea seara cu fetele de la grădiniţă, privea prin vitrina saloanelor de frumuseţe la frizeriţele vesele, care lucrau în cald şi confort. De-ar fi avut şi ea o meserie, din care şi-ar întreţine familia...
Despre posibilitatea de a face cursuri profesionale gratuite i-a spus într-o dimineaţă o vecină, nepotul căreia era beneficiar al Asociaţiei „Demos”. Sorina era frămîntată de dubii: cine azi îţi mai face ceva pe gratis? Nu va fi iarăşi exploatată şi umilită? Dar poate chiar se merită de încercat! Firea optimista a tinerei a luat o revanşă şi într-o bună zi Sorina a ajuns la oficiul nostru.
Astăzi ea ştie că perioada următoare a vieţii va coase haine, deoarece face cursuri profesionale şi îi place să mînuiască acul. Tînăra mămică are maşină de cusut performată şi prima comandă de costumaşe de carnaval, este încrezută în sine şi în capacitatea sa de întreţinere a familiei. La întrebarea educatoarei de la grădiniţă, ce profesie are mama, fiicele Sorinei răspund cu demnitate: mama mea e cusătoareasă!

Sorina a beneficiat de consiliere pentru dezvoltarea abilităţilor sociale şi de viaţă independentă, de contract de studii profesionale de scurtă durată, de o maşină de cusut şi un surfilator, de bursă lunară de studii, din care şi-a achitat naveta zilnică la studii în mun.Bălţi şi chiria locuinţei.
Toate aceste schimbări în viaţa familiei Sorinei au fost posibile în cadrul Programului Abilitarea Socio-Profesională a Tinerilor, realizat de Asociaţia Obştească „Demos”.

În primele 6 luni de realizare a Programului „Abilitarea Socio-Profesională a Tinerilor” de asistenţă au beneficiat 46 tineri între 18 şi 30 ani. Din ei 16 deja au absolvit cursurile, 25 sunt încă în proces de studii, iar alţii 5 sunt în aşteptarea completării grupelor pentru a începe formarea profesională.
Toţi tinerii au beneficiat de sprijinul psihologului în orientare vocaţională individuală. Specialistul a lucrat cu beneficiarii la evaluarea a intereselor profesionale, identificarea valorilor, abilităţilor, competenţelor, punctelor tari şi slabe, la orientarea şi informarea profesională.
30 din tinerii beneficiari au participat în activităţile de grup, au format şi dezvoltat abilităţi sociale necesare în procesul de integrare socio-economică.
Tinerii au fost susţinuţi în identificarea soluţiilor pentru integrare pe piaţa muncii şi la momentul actual o parte dintre ei deja au rezultate de integrare profesională:

  • 3 tineri sunt în perioadă de practică, după care vor semna contractul individual de muncă cu angajatorul;
  • 2 tineri au obţinut Patenta de Întreprinzător şi activează în baza ei;
  • 14 tineri sunt în proces de obţinere a autorizaţiei pentru prestarea serviciilor.

Beneficiarii Programului sunt susţinuţi în perioada de adaptare la locul de muncă. Astăzi ei cunosc despre relaţiile de muncă, perspectivele pe care le oferă locul de muncă, drepturile şi obligaţiile angajatorului şi angajatului, negocierea condiţiilor de muncă.

Pentru a lansa o activitate generatoare de venit 20 beneficiari ai Programului au primit donaţii sub formă de instrumente, scule şi produse. Tinerii vor oferi servicii de manichiură/pedichiură, de frizerie, de vizaj, de masaj, de croitorie, de spălătorie, de fotografiere.

Programul Abilitarea Socio-Economică a Tinerilor este în plină desfăşurare. Cu toate că poate acoperi necesităţile de integrare socio-economică a doar 60 tineri defavorizaţi, zilnic echipa noastră primeşte adresări pentru asistenţă. De aceea suntem mereu în identificare de fonduri pentru a răspunde nevoilor tinerilor defavorizaţi din Moldova şi de a-i ajuta să depăşească sărăcia şi deznădejdea.

Programul Abilitarea Socio-Profesională a Tinerilor este realizat în perioada iulie 2015 – august 2016 cu sprijinul unui donator extern şi a PNUD Moldova. La realizarea Programului contribuie Autorităţile Publice Locale şi Agenţiile Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Moldova are nevoie de tineri competenţi, optimişti, prosperi. Aceasta ne mobilizează să fim puternici în ceea ce facem şi însufleţiţi de rezultatele beneficiarilor noştri, deoarece ajutorarea aproapelui inspiră!

 

(În imagine: interviul preliminar cu beneficiara Sorina, în biroul unei Primării din aria geografică a Programului)