Decizia Comitetului Coordonator vis a vis de implementarea Protocolului

   Implementarea Protocolului privind Apa și sănătatea în Republica Moldova

În data de 12 noiembrie 2015 a avut loc Ședința Actorilor parteneri în cadrul proiectului “Implementarea obiectivelor Protocolului privind Apa și Sănătatea în Republica Moldova” care a avut drept scop reuniunea membrilor Comitetului de Coordonare al proiectului în conformitate cu Hotărârea Guvernului de la înființarea sa, și a altor părți active interesate în implementarea proiectului.

Ședința a revizuit progresele în implementarea rezultatelor proiectului, având în vedere finalizarea promptă a acestuia, identificarea acțiunilor ulterioare pentru implementarea proiectului și trasarea următoarelor etape pentru finalizarea proiectului, mobilizarea și promovarea activităților.

Ședința a reunit participanți din domeniu care au avut posibilitatea să-și expună părerea referitor la situația la nivel de țară în domeniul apă și sănătate, inițiative și perspective de viitor. Au fost prezenți și reprezentanți ai Ministerelor precum D-na Aliona Serbulenco, Ministrul Sănătății RM, D-ul Andrian Delinschi, Ministerul Mediului RM, reprezentanți ai instituțiilor finanțatoare internaționale precum UNECE reprezentați prin Dl. Peep Mardiste și D-na Nataliya Nikiforova.

S-a pus în discuție:

 • Programul Național privind implementarea obiectivelor naționale a Protocolului privind Apa și Sănătatea – progresul înregistrat pânăîn prezent și stabilirea termenelor pentru finalizare și promovare.
 • Cursurile de instruire pentru operatorii de apă – bilanțul impactului
 • Norme și standarde privind sisteme mici de alimentare cu apa si sanitație
 • Clearing House și campanii publice de sensibilizare
 • Finalizarea proiectului UNECE-SDC și trasarea rezultatelor proiectului
 • Activitățile din cadrul Protocolului privind Apa și Sănătatea relevante pentru proiect în Republica Moldova

Activitățile dedicate domeniului Apă-Sănătate au continuat și în data de 13 noiembrie cu Reuniunea a șasea a Comitetului de Coordonare a proiectului «Implementarea obiectivelor în temeiul Protocolului privind Apa și Sănătatea în Republica Moldova» precum și cu a douăzeci și doua ședință a Dialogului Național de Politică EUWI în domeniul apei în Moldova.

Ședința a avut drept scop reunirea ambelor Comitete Directoare, precum și alte instituții active din sectorul de apă în Republica Moldova, pentru a prezenta principalele realizări și rezultate ale activităților desfășurate în 2015. Participanții au discutat activitățile viitoare în cadrul ambelor procese.

Invitații speciali prezenți la eveniment au fost Dl. Andrian Delinschi, Ministerul Mediului, Dl. Henno Putnik, Reprezentantul delegației UE în RM, Dl. Matthias Leicht,  Manager de Program, Swiss Cooperation Office, Dl. Gerhard Schaumberger, Director Agenția de Dezvoltare Austriaca, Mr. Peep Mardiste, UNECE, EU Water Initiative Program Coordinator, Mr. Alexander Martusevich, OECD/EAP Task Force, Ms. Nataliya Nikiforova, UNECE. S-au discutat următoarele subiecte care au continuat cu discuții și recomandările participanților:

 • Prezentarea principalelor rezultate ale proiectului privind implementarea obiectivelor în conformitate cu Protocolul privind Apa și Sănătatea
 • Sesiunea OECD referitor la aprovizionarea cu apă și sanitație în Republica Moldova
 • Proiecte de apă finanțate de alți donatori (sesiune coordonată de donatori)
 • 2030 Agenda pentru Dezvoltare Durabilă și SDG în apă.

Ședința a finisat cu trasarea rezoluției care a fost expediată la participanți pentru recomandări:

 • Programul Național privind implementarea obiectivelor stabilite în cadrul Protocolului – Comitetul de Coordonare ia în considerare progresele înregistrate și aprobă perioada de timp propusă pentru finalizarea și aprobarea oficială a documentului de pîna la 30 Iunie 2016, precum și o serie de activități promoționale desfășurate ulterior
 • Instruiri pentru operatorii de apă și asociațiilor utilizatorilor de apă - Comitetul de Coordonare salută finalizarea cu succes a activităților în cadrul acestei componente a proiectului, precum și planurile de publicare a manualului pentru formarea formatorilor și prezentarea acestuia în cadrul ședinței de finalizare programată pentru Decembrie 2015
 • Norme și standard pentru aprovizionarea la scară mică - Comitetul de Coordonare salută progresul semnificativ in dezvoltarea unui număr de norme și standarde în domeniul aprovizionării cu apă  și canalizarea la scară mică și acceptă termenul de implementare propus pentru finalizarea și aprobarea oficială a documentelor pina la data de 30 Iunie, 2016. In cadrul ședinței de asemenea au fost luate in considerare posibile necesități de viitori identificate în acest domeniu
 • Clearing House în temeiul Protocolului privind Apa și Sănătatea și campaniile de sensibilizare – salută funcționarea durabilă a Clearing House și apreciază activitățile de sensibilizare implementate și materialele de promovare distribuite în 2015
 • Parteneriate si platforme pentru dialogul politic și de luare a deciziilor –Comitetul de Coordonare salută cooperarea de succes și coordonarea între Ministerul Mediului și Ministerul Sănătății al Republicii Moldova cit si altor autorități statale relevante și este de acord să organizeze reuniunea finală a fazei actuale a proiectului în primăvara anului  2016
 • Promovarea experienței Republicii Moldova prin intermediul dialogului regional– Comitetul de Coordonare recunoaște experiența vastă acumulată în Republica Moldova în ceea ce privește implementarea  Protocolului privind Apa și Sănătatea și salută inițiativa de a înainta  studii de caz pe subiecte selectate pentru publicarea Colecției bunelor practici cu privire la stabilirea și raportarea țintelor, condus de Elveția, care urmează să fie prezentate la cea de-a patra sesiune a Reuniunii părților la Protocolul privind Apa și Sănătatea (Bern, 14-16 noiembrie 2016).
 •  

***** 

Obiectivul principal al proiectului este de a sprijini R. Moldova în implementarea Protocolului privind Apa și Sănătatea prin acordarea de asistență pentru a “contribui la toate nivelurile corespunzătoare, adică la nivel național, precum și în context internațional și transfrontalier, pentru protecția sănătății umane și a bunăstării, atât în mod individual cât și colectiv, într-un cadru de dezvoltare durabilă, prin îmbunătățirea gestionării apelor, inclusiv protecția ecosistemelor acvatice și prevenirea, limitarea și reducerea răspândirii bolilor asociate cu apa”.

Activitățile sunt posibile grație susținerii financiare acordate de către Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare prin intermediul CEE-ONU.