Conferință de lansare “Diferențele nu sunt obstacole II"Conferința de lansare a proiectului “Diferențele nu sunt obstacole II" a avut loc recent, în incinta Centrului de Resurse pentru tineret DACIA, la care au participat reprezentanți ai Primăriei orașului Soroca și etniei rome, tineri romi și voluntari ai Centrului DACIA.

Directorul de proiect, Stela Babici, a prezentat scopul și activitățile care urmează a fi desfășurate în cadrul acestuia. La rândul ei, specialista în problemele tineretului și sportului din cadrul Primăriei orașului Soroca, Natalia Cojocari, a dat asigurări că administrația publică locală va susține și va interveni unde va fi necesar pentru buna desfășurare a activităților planificate, care vizează în mod special tinerele și femeile de etnie romă din trei localități, incluse în proiect, orașul Otaci, satul Vulcănești și orașul Soroca.

Cu un cuvânt de mulțumire și urare de bun început de proiect, baronul romilor Artur Cerari, precum și alți romi și reprezentanți ai societății civile rome din Soroca au reiterat încă o dată necesitatea de a investi în școlarizarea și integrarea profesională a tinerilor romi, în special a fetelor de etnie romă. 

În cadrul proiectului urmează a fi instruite tinere și femei lidere de origine romă, din cele trei localități țintă ale proiectului, pentru implicarea lor în promovarea egalității gender în comunitate.

În orașul Soroca vor fi implicate două ONG-uri în atingerea obiectivelor proiectului. Unul din ele este condus de către Angela Cerari, lider de etnie romă, care manageriază Fundația Internațională de binefacere a romilor pentru dezvoltarea culturii și renașterii națiunii ”Baronul Mircea Cerari” din orașul Soroca. Reprezentanții organizațiilor nonguvernamentale rome din cele trei localități din proiect vor beneficia de Cursuri de formare de capacități instituționale, asistență metodologică la elaborarea strategiei de dezvoltare a ONG-urilor și scrierea de proiecte, o latură mai puțin exploatată și dezvoltată de către beneficiarii romi.

Un alt obiectiv important care se dorește a fi atins la implementarea proiectului este majorarea gradului de conștientizare a părinților de etnie romă din comunitățile țintă a proiectului, despre importanța școlarizării a acestora și consecințele negative asupra sănătății ale căsătoriilor timpurii.

Proiectul “Diferențele nu sunt obstacole II" implementat de Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA și susținut financiar de Programul Egalitate și Participare Civică al Fundației Soros-Moldova, își propune să contribuie la prevenirea discriminării pe criteriul etnic și gender a fetelor de etnie romă din localitățile Soroca, Otaci și Vulcănești.