Proiectul ” Voluntarii de pe ambele maluri ale Nistrului promovează integrarea europeană ” ajuns la final

Implementarea proiectului “Voluntarii de pe ambele maluri ale Nistrului promovează integrarea europeană” în cadrul Programului de granturi mici pentru absolvenți  reprezintă o experiență de success, a unui parteneriat continuu între AO ”Asociația Psihologilor Tighina” (APT) din or. Căușeni, instituțiile de învățămînt din r. Căușeni  și cele din regiunea transnistreană.

În calitate de beneficiari direcți ai proiectuluiau fost 30 de tineri din 5 localități-țintă: 2 din regiunea transnistreană și 3 din r. Căușeni însoțiți de coordonatori adulți. Aceștea au constituit echipe de inițiativă din cadrul  liceului ”Alexei Mateevici” din or. Căușeni, Liceului ”Alexandru cel Bun” din or. Bender, Liceului ”Lucian Blaga” din or. Tiraspol, gimnaziului Fîrlădeni și gimnaziului Baccealia. În această componență au realizat activitățile de instruire la subiectele: "Leadership. Abordări moderne ale participării comunitare", "Elaborarea unei Cereri de Finanțare", "Implementarea proiectului", „Practici comunitare de succes în voluntariatul european” care au fost găzduite de către Liceul ”Alexandru cel Bun” din or. Bender.

Participanții au apreciat în mod deosebit activitățile de instruire. În feedback-ul după fiecare activitate au menționat atmosfera prietenoasă, caracterul interactiv al evenimentelor de instruire, abordarea flexibilă racordată la specificul și doleanțele fiecărui grup. De asemenea, a fost menționat faptul că grupurile au putut aplica în practica comunitară cunoștințele și abilitățile consolidate, au devenit mai activi, au avut oportunitatea să decidă singuri asupra unui set de acțiuni pe care vor și pot să le realizeze în instituțiile lor în promovarea valorilor europene. Beneficiarii au considerat important faptul că pot implementa singuri designul unei acțiuni școlare de promovare a valorilor UE: de la scop și obiective pînă la buget și măsurarea impactului proiectului.

După programul de instruire a urmat etapa de implementare de către echipele de inițiativă din cele 5 localități a acțiunilor comunitare elaborate de către ei care au fost foarte diverse. Grupul de inițiativă de tineri de la Căușeni a realizat un festival al tradițiilor țărilor membre ale Uniunii Europene, grupul de la Bender  au desfășurat o acțiune de binefacere pentru copiii din familii defavorizate, cel de la Tiraspol – un program interactiv pentru copiii din treapta gimnazială despre drepturile acestora, tinerii de la Baccealia – o sărbătoare sportivă, iar grupul de la Fîrlădeni a inițiat o acțiune comunitară de salubrizare a centrului localității.

În cadrul acestor acțivităţi comunitare au fost promovate interesele tinerilor din localitate prin participarea acestora la prioritizarea acţiunilor într-un mod participativ. Echipele manageriale si colectivele profesorale de la liceele participante de la Bender, Tiraspol şi Căuşeni au apreciat înalt activităţile realizate în instituţiile de învăţămînt cu participarea tinerilor, acestea fiind parte a programului de promovare a valorilor UE în mediul şcolar.

”Grupele de tineri au constituit un model de succes pentru comunităţile lor în desfășurarea acţiunilor comunitare de promovarea a valorilor Uniunii Europene. Tinerii implicaţi în proiectele comunitare sînt persoane-resursă pentru comunitate, senatele şcolare în prioritizarea problemelor tinerilor. Diversele structuri şcolare – consiliile profesorale, senatele părinţilor, ONG etc, ar putea încadra în componenţa lor acești tinerii din grupurile de iniţiativă, instruiți, cu inițiativă, care ar participa și pe viitor în procesul decizional la nivel instituţional sau comunitar”, a relatat dna Raisa Pădurean, director adjunct de la liceul  ”Lucian Blaga” din Tiraspol.

     Acest proiect a fost finanţat de un grant oferit de Departamentul de Stat al SUA. Opiniile, constatările şi concluziile din                       articol aparţin autorului şi nu reflectă neapărat pe cele ale Departamentului de Stat al SUA.