Trainingul de instruire „Scrierea proiectelor si atragerea fondurilor” la Karmanovo

IMG 20151030 172526

Asociaţia Obştească ”ARTENA” împreună cu Parteneriatul Necomercial ”Centrul de dezvoltare economică ”Грани будущего”, în colaborare cu Consiliul Raional Cahul și autoritățile locale din satele Moscovei (raionul Cahul) și Karmanovo (Transnistria)  – a petrecut în ziua de 30 octombrie 2015, la Karmanovo - treningul ”Scrierea proiectelor și atragerea fondurilor” cu 24 tineri de pe ambele maluri ale Nistrului. În cadrul trainingului s-a oferit oportunitatea dobândirii de noi cunoștințe și abilități despre dezvoltarea comunităților locale, identificarea nevoilor și resurselor, crearea unor grupe de cooperare – parteneriate și alianțe locale, în vederea planificării reformelor sociale și implementării inițiativelor în domeniul dezvoltării locale.

Ghidați de trainera Alеona Veselovskaia - participanții s-au familiarizat cu modelul de dezvoltare comunitară (dezvoltarea comunității locale pe baza analizării și cuantificării propriilor "active»), în baza resurselor disponibile. În timpul instruirii, participanții au învățat să analizeze și să studieze resursele și capacitățile existente în mediul local; cum să descrie și să definească așa-numitele contribuții interne și externe; au deprins abilitățile de bază pentru planificarea strategică, formularea politicilor, și stabilirea scopurilor strategice, de bază și de lucru (tactice).

Participanții au învățat metodologia de lucru cu proiectele și problemele legate de managementul acestora. Au dobândit, deasemenea, cunoștințe aplicative despre sursele de finanțare pentru proiecte sociale (instruirea a fost pregătită în contextul Republicii Moldova).

Tinerii s-au familiarizat cu instrumentele necesare pentru informarea publicului cu privire la inițiativele lor și au deprins metode de conștientizare a publicului la nivel local.

Participanţii au dobândit cunoștințe noi privind conceperea unor propuneri de proiecte, activitățile de colectare de fonduri (fundraising), asigurarea durabilităţii financiare a proiectului, şi-au sporit nivelul de informare privind programele de finanțare existente și posibilitățile accesării lor. Competențele obținute în cadrul traininguluile-a ajutat participanţilor să transforme o idee intr-o schita de proiect, astfel -fiecare participant  a  elaborat o propunere de proiect, care ulterior va fi imbunatatita în cadrul celor 3 întâlnuri de lucru, ce vor urma în perioada 1-10 noiembrie 2015- pentru a fi depusă până la 12 noiembrie 2015 - spre finantare în cadrul Concursului de granturi mici, lansat de Education Moldova.

La finele trainingului participanții au primit ca temă pe acasă – elaborarea proiectelor comune (Moscovei-Cahul) în colaborare cu alți actori locali ai schimbării, tineri din comunitate.

"IMG 20151030 174756"

Instruirea s-a petrecut într-o atmosferă plăcută, trainera calificată Aleona Veselovskaia a venit cu un program divers, constructiv, cu finalităţi clare, încadrând un spectru larg de subiecte abordate (unele la cererea participanţilor). Metodele de lucru a moderatoarei au fost apreciate cu un înalt calificativ de toţi participanţii acestei instruiri, dat fiind faptului că întregul training a fost constituit din metode interactive de lucru,  care mereu au alternat cu discuţii, situaţii de problemă, transpunerea experienţei personale şi profesionale, sumarizări şi concluzii finale pentru fiecare întrebare discutată individual şi în grup.

 

flag e1370480414150

Acest eveniment s-a realizat de AO ”ARTENA” împreună cu Parteneriatul Necomercial”Centrul de dezvoltare economică ”Грани будущего” cu ajutorul Consiliului Raional Cahul, ce ne-a pus la dispoziție microbusul instituției, cu suportul financiar al Ambasadei SUA în Republica Moldova.

ao artena"

 

НП "Центр социально-экономического развития

 "Грани будущего"

"

 

 

 

 

 

 

Pentru mai multe informaţii privind proiectul ”Prin liderismul tinerilor – spre schimbări regionale pe ambele maluri ale Nistrului”, puteţi contacta echipa proiectului :

Contacte:

AO ARTENA

Tel: (373 299) 27617, 25435

Mob: 078361516

E-mail: artena@mail.ru

https://www.facebook.com/artena.ao

Persoana de contact: Natalia Crasilnicov

https://www.facebook.com/liderstvomolodezhi/

http://liderstvomolodezhi.blogspot.md/