Centrul Naţional de Mediu formează un nou Comitet Sub-bazinal care va contribui la protecţia râului Ciuhur

Comitetele sub-bazinale sunt un instrument modern, european de management integrat al resurselor de apă. Acest instrument a fost introdus în legislaţia Republicii Moldova odată cu adoptarea Legii apei, care a intrat în vigoare în octombrie 2013. 

Conform acestei legi, comitetele de sub-bazin a râurilor interne sunt create la iniţiativa autorităţilor publice locale şi a asociaţiilor obşteşti. Astfel, Centrul Naţional de Mediu, cu suportul mai multor parteneri de dezvoltare, a facilitat, până la momentul actual, crearea a 4 Comitete Sub-bazinale ale râurilor Bâc, Larga, Tigheci şi Ichel.

În urma consultărilor cu autorităţile publice locale din sub-bazinul râului Ciuhur, care traversează raionele Ocniţa, Edineţ şi Râşcani, care au avut loc în primăvara anului 2015, reprezentanţii APL-urilor s-au arătat interesaţi şi dispuşi de a crea Comitetul sub-bazinului râului Ciuhur, care îi a ajută să soluţioneze treptat problemele de poluare şi degradare a râului, precum şi să fie administrat corespunzător pentru beneficiul tuturor locuitorilor din bazin, de la izvor până la vărsarea lui în râul Prut.

Prima ședință de formare a Comitetului se va desfășura în orașul Cupcini, în sala de ședințe a primăriei. Vor fi invitați membri ai organelor competente, primari ai localităților din regiune și reprezentanți ai Inspectoratului Ecologic. Această ședință va fi moderată de către Președintele Centrului Național de Mediu, Ina Coșeru, împreună cu Managerul de Programe Politici de Mediu, Mihai Mustea, care va prezenta raportul cu privire la starea râurilor din țară. În cadrul ședinței se va urmări alegerea Componenței Comitetului Sub-bazinal Ciuhur, care va fi condus de un președinte demn de a-și asuma responsabilitățile împreună cu un Secretariat Tehnic. Cei prezenți vor fi informați despre Regulamentul Comitetului și ansamblul de activități care se vor desfășura pe parcursul anilor. Comitetul sub-bazinal Ciuhur va urmări obiectivele principale de redresare a situației ecologice în comunitățile de bazin și va contribui la menținerea în starea satisfăcătoare a râului Ciuhur, precum și a surselor care-l alimentează. 
Reamintim că pe 23 aprilie, 2015 s-a efectuat o nouă acțiune de salubrizare a râului Ciuhur, care a mobilizat peste 1000 de oameni din regiune, iar în cadrul Expediției de vară „Iubește-ți râul!”, un grup de tineri ecologiști au analizat starea râului și au constatat că are un nivel înalt de poluare, acţiuni care au fost posibile graţiei susţinerii proiectului „Promovarea valorilor eco-europene la nivel local în Moldova”, de către Ambasada SUA la Chişinău. 

Acest eveniment este organizat în cadrul iniţiativei „Iubeşte-ţi râul!” susţinută financiar de fundaţia americană EcoCatalyst Foundation.