APEL Coaliţia de Mediu Bălți: Actori sau spectatori? Cât de mult ar trebui să se implice societatea civilă în elaborarea și monitorizarea politicilor publice?!

ONG-urile și instituțiile care alcătuiesc Coaliţia de Mediu Bălți își exprimă îngrijorarea în legătură cu lipsa de poziție a  administrației publice locale față de necesitatea definirii şi elaborării unei politici locale de mediu coerente, bazate pe o cooperare între societatea civilă, comunitatea academică, sectorul privat şi cetățeni.

Cu regret, constatăm, că în Republica Moldova lipsa de respect faţă de mediul ambiant a devenit o normă pentru autorităţi. Mai mult ca atît, nu se cunosc legile și obligațiile pe care le au autoritățile în raport cu acordurile internaţionale cu privire la protecția mediului.

Pornind de la dezideratul că:

  1. societatea civilă reprezintă elementul central în construirea unei societăţi democtratice, bazată pe cetăţenie activă;
  2. cetăţenii şi organizaţiile neguvernamentale au în baza cerințelor înaintate către municipalitate LEGEA Nr. 982 din  11.05.2000 privind accesul la informaţie, LEGEA Nr. 239 din  13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, HOTĂRÎREA Nr. 96 din  16.02.2010 cu privire la acţiunile de implementare a Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Convenția de la Aarhus, ratificată de R.Moldova, prin care este garantat accesul la informație, justiție și participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului;
  3. considerând că activitatea autorităţilor publice locale este bine reprezentată în relațiile cu ONG-uri în domeniul social,  pe cînd colaborarea cu ONG-urile de mediu este insuficient de transparentă, prin faptul că nu întotdeauna se respectă principiile şi cerinţele privind consultarea cetățenilor, solicitarea observaţiilor şi a contribuţiilor din partea societăţii civile;
  4. reieşind din faptul că organizaţiile societăţii civile din R. Moldova se afirmă tot mai vizibil ca partener plenipotenţiar în colaborarea cu structurile publice şi cu mediul de afaceri atât la nivel naţional, cât şi pe plan local, demonstrând profesionalism, deschidere şi implicare activă în soluţionarea problemelor, cu care se confruntă municipalitatea,

Coaliţia de Mediu Bălți face apel către administrația locală:

- să înceapă procesul de consultare cu societatea civilă, comisiile de specialitate să adopte proceduri transparente în activitatea lor şi să asigure consultarea părţilor interesate;

- să numească o persoană responsabilă și motivată în cadrul primăriei Bălți pentru conlucrare cu ONG-urile locale și examinarea proiectelor propuse spre implementare;

- să elaboreze o nouă pagină electronică (web), care va facilita contribuţia societății civile la elaborarea actului decizional, care ar cuprinde informații depline despre factorii de decizie din primărie și consiliul municipal, cît și secțiunea, unde cetățenii activi vor putea veni cu propuneri către consiliul municipal și primărie pentru îmbunătățirea administrării orașului;

- să înceapă elaborarea PLANULUI LOCAL de ACŢIUNI privind MEDIUL (PLAM) pentru municipiul Bălți, ca parte integrantă a Programului de Dezvoltare Economică și Socială a municipiului Balti pentru 2016-2020, identificând și delegând persoane responsabile pentru proiecte și activități concrete.

Coaliţia de Mediu Bălți: accentuează necesitatea respectării angajamentelor internaţionale şi principiilor de cooperare cu societatea civilă de către instituţiile administrative locale.

Coaliţia de Mediu Bălți: îşi exprimă în continuare disponibilitatea de colaborare cu autorităţile în scopul asigurării transparenţei procesului decizional şi sporirii încrederii cetăţenilor în activitatea organelor publice.

Articol adaugat de: Elena Scobioala