Recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului pilot „Grup de producători şi Casă de ambalare pentru servicii moderne de marketing la export". Curînd Casa de ambalare de la Costești va fi dată în exploatareArticol adaugat de: Lilia Țurcan

B933F0CE5F15EB58ECA492561335156C89E11CF157A5A48D93pimgpsh fullsize distr

La Costești au fost finalizate lucrările de construcție a primei case de ambalare a strugurilor. Acest lucru a fost constatat în cadrul ședinței comisiei de recepție la terminarea lucrărilor care s-a desfășurat la data de 12 ocrombrie 2015. Proiectul pilot „Grup de producători şi Casă de ambalare pentru servicii moderne de marketing la export" a fost implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Centru din Fondul Național de Dezvoltare Regională și cu contribuția Asociației de producători locali.

În cadrul proiectului au fost executate lucrări de terasament, instalarea carcasului metalic, rețele electrice exterioare, instalarea acoperișului din panouri portante ușoare din tablă profilată cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat, finalizată instalarea panourilor sandwichi cu plastisol a tavanului casei de ambalare si a pereților exteriori.  De asemenea au fost executate lucrări de electromontare și construcția (turnarea) pardoselelor industriale șlefuite cu beton B25 elicopterizat.

Lucrările au demarat în primăvara anului 2014. Suma totală preconizată pentru construcția  casei de ambalare este de 26 975,89 mii lei, suma aprobată din FNDR- 14 970,4 mii lei, iar 12 005,49 mii lei reprezintă contribuția proprie. Astfel, din contribuția asoțiaților a fost preconizată construcția pereului modificat, construcția căsuțelor autocare, achiziționarea ferestrelor  și ușilor pentru căsuțele autocare, instalarea sistemului pluvial și a panourilor exterioare. De asemenea, a fost montată platforma pentru instalarea utilajului (extern) precum și achiziționarea și instalarea utilajului frigorific.

Comisia de recepție a stabilit ca pînă la sfărșitul lunii octombrie să fie organizată recepția finală a lucrărilor pentru ca producătorii de struguri să poată depozita fructele în condiții de maximă siguranță.

Construcția casei de ambalare urmărește creşterea veniturilor şi a competitivităţii producătorilor de struguri de masă și fructe din Regiunea de Dezvoltare Centru.

telegram